Scroll down for English.

Med inspiration från vår samtida populär­kultur ges klichéartade referenser om den kvinnliga vampyren. En gestalt som ofta inte får agera protagonist men i denna dansföreställning är den centrala figuren. Hon träder fram som en vacker, läskig och listig kvinna. Iklädd dyr kostym dansandes till filmisk musik framför hon koreografier som är uppblandade med klassisk ballett och nutida dans. Hennes egna röst finns med i bakgrunden som en berättande ledsaga när hon uttrycker sin sorg och längtan efter frihet.

På scen Ida Hellsten, Jessica Andrenacci och Signe Wilmarsson
Koreografi Ellinor Ljungkvist
Musik Mikael Karlsson
Sång Johanna Aveskogh
Kostym Karin Bjurström
Produktion Gala Dans Bergslagen

————————-

With inspiration from todays popular culture, references to the female vampire are performed. A character that rarely is the protagonist, but in this dance piece is the central figure. She is coming out as a beautiful, scary and intelligent woman. Dressed in expensive clothes, dancing to dramatic music, she’s perfor­ ming choreographies that are mixed with contemporary dance and classical ballett. Her own voice is telling the story which accompanies the dance, as she’s expressing sorrow, longing and freedom.

On stage Ida Hellsten, Jessica Andrenacci och Signe
Wilmarsson
Choreography Ellinor Ljungkvist
Music Mikael Karlsson
Song Johanna Aveskogh
Costume Karin Bjurström
Production Gala Dans Bergslagen