Scroll down for English.

Kompani Catapult bjuder in till en work in progress­visning av föreställningen Kvinnan och Havet. Ingen människa vet exakt hur det ser ut på havets botten eller kan fullt förstå de krafter som bor där. Lika lite som vi vet om havet, vet vi om våra med­ människors innersta. Vad finns på botten av oss själva och andra? Hur rör vi oss i ett sammanhang som vi själva inte har skapat?

 

Hav, himmel, drömmar och melankoli. BLUE – Turning Tide tar oss med på en resa genom ett kroppsligt utforskande av färgen blå och dess symbolik. Blå är den mest omtyckta färgen i Europa, samtidigt är den ofta förknippad med sorg. Det är havets och himlens färg – två av jordens mest inflytelserika krafter. Färgens bredd öppnar upp ett gränslöst landskap för de två dansarna att navigera.

 

——————

Kompani Catapult invites you to a work in progress showing of the performance The Woman and the Ocean. No person knows exactly what the bottom of the ocean looks like, or can fully understand the powers that exist there. As little as we know about the ocean, we know about the innermost parts of our fellow human beings. What exists at the bottom of ourselves and others? How do we move in a context that we did not create?

 

Sea, sky, dreams and melancholia. BLUE – Turning Tide takes us on a journey through a bodily exploration of the color blue and its symbolism. Blue is the most liked color in Europe, yet it’s strongly associated with sadness. It is the color of the sea and the sky – two of our world’s most substantial forces. The broad color opens up a limitless landscape for the two dancers to navigate.