Scroll down for English.

Destination Atalante är Atalantes mötesplats för publik och konstnärer inom scenkonst, musik, film, text och bild. Två kvällar under hösten bjuder Niklas Rydén och Amanda Nordmark in artister från olika konstområden. Där får de berätta om sina konstnärsskap, visa utdrag från saker som är under arbete och diskutera aktuella frågor inom konstområdet.
På Destination Atalante vet en aldrig vad som väntar. Är det konsert i foajén, en föreställning på scen, samtal om ett verk under arbete, kulturpolitisk debatt, sceniska improvisationer, filmvisning, konstutställning, nycirkus eller en konstnärspresentation? Eller rentav alltihop på samma gång…
Destination Atalante sätter mötet och samtalet mellan konstnärer, artister och publiken i centrum och vill uppmuntra det gränsöverskridande, och inspirera till nya samarbeten.

Meverkande 4 april:
Camilla Johansson Bäcklund – Konstnär, pedagog samt doktorand inom Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap
Alexandra Wingate – Dansare och koreograf, aktuell med projektet Animalarium
Linda Wardahl – Dansare och koreograf, som nyligen haft Atalantes Transit-residens

Foto: Amanda Andreas

 

 

 

——————

Destination Atalante is Atalante’s meeting place for audiences and artists in performing arts, music, film, text and visual arts. During two evenings this autumn, Niklas Rydén and Amanda Nordmark will invite artists from different art fields to talk about their work, show excerpts from pieces in progress and discuss current issues in the art field.
When you go to Destination Atalante, you never know what to expect. Is there a concert in the foyer, a performance on stage, talks about a work in progress, cultural policy debate, stage improvisations, film show, contemporary circus or an artist presentation? Or even all at the same time…
Destination Atalante puts meetings and the conversations between artists and audiences in focus and wants to encourage cross–border innovation, and inspire new collaborations.

Participants April 4th:
Camilla Johansson Bäcklund – Artist, PhD student and teacher at HDK Valand, Center for Educational Science and Teacher Research.
Alexandra Wingate – Dancer, choreographer currently working with the project Animalarium
Linda Wardal – Dancer, choreographer, currently developing new work within Atalante’s residency ”Transit”

Photo: Amanda Andreas