Scroll down for English.

Destination Atalante är Atalantes mötesplats för publik och konstnärer inom scenkonst, musik, film, text och bild. Fyra kvällar under våren bjuder vi in artister från olika konstområden. Här får de berätta om sina konstnärsskap, visa utdrag från saker som är under arbete och diskutera aktuella frågor inom konstområdet.
På Destination Atalante vet en aldrig vad som väntar. Är det konsert i foajén, en föreställning på scen, samtal om ett verk under arbete, kulturpolitisk debatt, sceniska improvisationer, filmvisning, konstutställning, nycirkus eller en konstnärspresentation? Eller rentav alltihop på samma gång…
Destination Atalante sätter mötet och samtalet mellan konstnärer, artister och publiken i centrum och vill uppmuntra det gränsöverskridande, och inspirera till nya samarbeten.

 

Medverkande 9 maj:

Art.Cherry – Sexture
Art.Cherry är en scenkonstduo bestående av mimskådespelarna Jonna Ljunggren och Li Molnar Kronlid, som i samarbete med arkitektstudion PANK skapar föreställningen Sexture, där samspelet mellan kroppar och arkitektur utforskas.
På Destination visas ett work in progress följt av ett samtal med Jonna, Li, Hannes Hemb och Patrik Filip Johansson från PANK samt Maja Widell som är metodansvarig i projektet.

Animalarium – Shows for Extinction
Shows for Extinction är en del av det pågående arbetet Animalarium av koreograferna Lena Kimming, Liv Schellander och Alexandra Wingate i samarbete med kompositör Cha Blasco samt regissör, kompositör och ljus- och ljuddesigner Eric Sjögren.
”I Shows for Extinction ser vi oss själva som domesticerade mänskliga djur och strävar efter att titta på kopplingen mellan underhållning med människor och underhållning med andra djur. Vad kan det betyda att vara och prestera som ett mänskligt djur?”

 

——————

Destination Atalante is Atalante’s meeting place for audiences and artists in performing arts, music, film, text and visual arts. During four evenings this spring, we invite artists from different art fields to talk about their work, show excerpts from pieces in progress and discuss current issues in the art field.
When you go to Destination Atalante, you never know what to expect. Is there a concert in the foyer, a performance on stage, talks about a work in progress, cultural policy debate, stage improvisations, film show, contemporary circus or an artist presentation? Or even all at the same time…
Destination Atalante puts meetings and the conversations between artists and audiences in focus and wants to encourage cross–border innovation, and inspire new collaborations.


Participants May 9th: 

Art.Cherry – Sexture
Art.Cherry is a performing arts duo made up by mime-actors Jonna Ljunggren and Li Molnar Kronlid. In collaboration with the architect studio PANK they are creating the performance Sexture, in which the interplay of bodies and architecture is explored.
At Destination they will show a work-in-progress followed by a conversation between Jonna, Li, Hannes Hemb and Patrik Filip Johansson from PANK, as well as Maja Widell who is the project’s method manager.

Animalarium – Shows for Extinction
Shows for Extinction is a part of the ongoing work Animalarium by choreogrphers Lena Kimming, Liv Schellander and Alexandra Wingate, in collaboration with composer Cha Blasco and director, composer and light- and sound-designer Eric Sjögren.
”In Shows for Extinction we view ourselves as domesticated human animals, and aim to look at the connection between entertainment with humans and entertainment with other animals. What does it mean to be and perform as a human animal?”