Scroll down for English.

Destination Atalante är Atalantes mötesplats för publik och konstnärer inom scenkonst, musik, film, text och bild. Två kvällar under hösten bjuder Niklas Rydén, Amanda Nordmark och Märta Jungerfelt in artister från olika konstområden. Där får de berätta om sina konstnärsskap, visa utdrag från saker som är under arbete och diskutera aktuella frågor inom konstområdet.

Medverkande 25 oktober:

Anna Nygren- Dramatiker/författare
Anna Nygren har nyligen jobbat på Regionteater Väst med föreställningen Fejk-flickan. Hösten 2021 släpps hennes tredje bok, ungdomsboken FUCK YOUR MARSVIN AND DÖ. Förutom text jobbar Anna med textil, samt har ett specialintresse för hästar.

OUF! – Interaktiv projektion
OUF! är ett start-up inom interaktiv projektion som drivs av Calle Skårberg och Kim Falck. I början av hösten samarbetade OUF! med NewOpera CO genom att göra projektioner till föreställningen Kafé som spelades på Atalante i september. På Destination ger Calle och Kim en inblick i processen bakom det visuella, och berättar om vad man egentligen kan få ut av arbetet med Unreal Engine 4.

Tadpole Prince – Leksakstillverkare/skulptör
Simon Andersson verkar inom genren Toyart, och skapar under under namnet Tadpole Prince leksaker och samlarfigurer. Estetiken är ofta hämtad från leksaker och populärkultur från 80 och 90-talet. Skapandet är ett hantverk där varje del görs för hand och Ikväll ger han en inblick i sin konstnärliga process.

På Destination Atalante vet en aldrig vad som väntar. Är det konsert i foajén, en föreställning på scen, samtal om ett verk under arbete, kulturpolitisk debatt, sceniska improvisationer, filmvisning, konstutställning, nycirkus eller en konstnärspresentation? Eller rentav alltihop på samma gång…

Destination Atalante sätter mötet och samtalet mellan konstnärer, artister och publiken i centrum och vill uppmuntra det gränsöverskridande, och inspirera till nya samarbeten.

 

 

——————

 

Destination Atalante is Atalante’s meeting place for audiences and artists in performing arts, music, film, text and visual arts. During two evenings this autumn, Niklas Rydén, Amanda Nordmark and Märta Jungerfelt will invite artists from different art fields to talk about their work, show excerpts from pieces in progress and discuss current issues in the art area.

Participants October 25th:

Anna Nygren- Playwright/author
Anna Nygren has recentry worked at Regionteater Väst with the play ”Fejk-Flickan”. In fall 2021 her third book will be released, the book FUCK YOUR MARSVIN OCH DÖ. Besides text, Anna also works with textile, and has a special interest in horses.

OUF! – Interactive projection
OUF! is a start-up in interactive projection, owned by Calle Skårberg and Kim Falck. In the beginning of fall, they cooperated with NewOpera CO by creating the projections for the performance ”Kafé”, that premiered at Atalante in September. At Destination, Calle and Kim will give insight to the process behind the visual, and talk about the possibilities that come from working with Unreal Engine 4. 

Tadpole Prince – Leksakstillverkare/skulptör
Simon Andersson works within the field of Toyart. Under the alias Tadpole Prince, he creates toys and collector’s items. The inspiration for the aesthetics stems from toys and pop-culture of the 80’s and 90’s. Sculpting the figures is a craft where each part is hand-made, and at Destination he gives an insight into his creative process. 

When you go to Destination Atalante, you never know what to expect. Is there a concert in the foyer, a performance on stage, talks about a work in progress, cultural policy debate, stage improvisations, film show, contemporary circus or an artist presentation? Or even all at the same time…
Destination Atalante puts meetings and the conversations between artists and audiences in focus and wants to encourage cross–border innovation, and inspire new collaborations.