Levande Musik börjar året redan den 8:e januari på Atalante genom att presenterar två akter där musikern och tonsättaren Gino Robair är den gemensamma nämnaren.

Did I ever tell you…?
– scener ur en kammaropera under arbete, av och med Anne Pajunen och Gino Robair

Sångaren och tonsättaren Anne Pajunen samarbetar med musikern och tonsättaren Gino Robair (US) kring ett nytt musikdramatiskt verk med titeln ”Did I ever tell you…?”. Verket bygger på autentiska och hisnande släkthistorier om personer vars liv spänner över flera århundraden och kontinenter. Improvisation är ett drivande element i föreställningen, som framförs på flera olika språk och dialekter, bland annat svenska, engelska, finska och ungerska. Vi hör inspelade intervjuer, transkriptioner och fragmentiserade och manipulerade versioner av historierna. De olika berättelserna får olika klangvärldar genom olika sångstilar och instrument, från preparerad flygel, viola, mandolin, slagverk och live-elektronik till ett antal vardagsobjekt såsom linneservetter, köksredskap och kläder.

Operan utspelar sig i ett rum av odefinierad väntan där två personer fördriver tiden genom att berätta historier och spela egendomliga sällskapsspel. Allt i klingande form.

Spill+Gino Robair
Kvällens andra akt är ett möte mellan den Berlinbaserade duon Spill och Gino Robair. Spill utgörs av pianisten Magda Mayas och slagverkaren Tony Buck. Spill och Gino Robair har uppträtt tillsammans i flera olika sammanhang sen 2009. Tillsammans skapar de en spännande ljudvärld med slagverk, trumset, piano och elektronik.

Anne Pajunen
Anne Pajunen är en mångsidig sångerska och musiker med en fot i nutida konstmusik och en fot i musikdramatik och performance. Hon har skapat en egen värld av iscensatta performanceakter med sång och instrumental musik. I arbetet med alla aspekter av en iscensättning strävar hon efter ett starkt visuellt uttryck tillsammans med musik, ljud och ord. Hennes föreställningar bygger ofta på interaktion med publiken eller minneslekar och reaktioner i stunden.

Gino Robair
Gino Robair är en amerikansk kompositör, improvisatör och slagverkare. I sina egna verk använder han sig bland annat av preparerat slagverk, analoga synthar och preparerat piano. Som kompositör har han skapat musik för dansföreställningar, radio, tv, stumfilm och gamelanorkester. Hans musik har uppförts i Nordamerika, Europa och Japan. Gino har samarbetat med bland andra Anthony Braxton, Tom Waits, John Zorn och Nina Hagen, och var med och grundade friformgruppen Splatter trio.

Spill
Spill är en kritikerrosad duo bestående av den australiensiske trummisen och slagverkaren Tony Buck och den tyska pianisten Magda Mayas. Duon bildades 2003 i Berlin och har turnerat över hela världen. De har givit ut tre album som duo och även spelat in skivor i samarbete med andra musiker som John Butcher och Damon Smith. De utvecklar improvisationsformen med fantasifulla prepareringar, och utmanar varandra med sina personliga sätt att närma sig sina instrument.