Scroll down for English.

Duende är stunder då något utöver det vanliga gör sig närvarande. Ett tillstånd som känns extremt påtagligt men som ofta är svårt att sätta ord på; det befinner sig nämligen utanför språket och är det där magiska som kan uppstå i en estetisk upplevelse då allting är förhöjt och närvarande just där och då i stunden.
Duende bejakar dansens och musikens förmåga att förmedla känslor och berättelser. Det utforskar relationen och diskrepansen mellan det singulära och det kollektiva, det personliga och det politiska. Det är en kollektiv kreation av den singulära och personliga berättelsen.

Koncept och koreografi: Linda Blomqvist
Med och av: Pär Andersson, Linda Blomqvist och Mikko Hyvönen
Musik och ljuddesign: Franz Edvard Cedrins och Linda Blomqvist
Sång: Klara Ek
Producent: Sara Bergsmark & Marie Proffitt, MDT
Teknik: Björn Kuajara, MDT
Samproduceras av Turnéslingan Tre scener (MDT Stockholm, Atalante Göteborg och Dansstationen Malmö), Norrlandsoperan, Dansehallerne och Life Long Burning, Towards a sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe project (2018-2022) supported by the Creative Europe programme of the European Union
Med stöd av Kulturrådet och Stockholm stad.

Foto: Chrisander Brun

 

 

——————

 

Duende is moments with a presence beyond the ordinary. Extremely tangible nut hard to put into words; the magic that may appear in an esthetic experience, where everything is heightened and present i19n the moment.
Duende is a collective creation of the singular and personal story, exploring the discrepancy between the personal and the political, saying yes to the ability of dance and music to convey emotion and story telling.

Concept and choreography: Linda Blomqvist
With and by: Pär Andersson, Linda Blomqvist and Mikko Hyvönen
Music and sound design: Franz Edvard Cedrins and Linda Blomqvist
Voice: Klara Ek
Producer: Sara Bergsmark & Marie Proffitt, MDT.
Technician: Björn Kuajara, MDT.
Co-produced by: Turnéslingan Tre scener (MDT Stockholm, Atalante Gothenburg and Dansstationen Malmö), Norrlandsoperan, Dansehallerne and Life Long Burning, Towards a sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe project (2018-2022) supported by the Creative Europe programme of the European Union
Supported by Swedish Arts Council and City of Stockholm

Photo: Chrisander Brun