Scroll down for English.

Kärlekens samtal är dans togs vid premiären på weld i mars emot med utsålda hus och lysande recensioner. ”Ett solo som vibrerar av sårbar och kraftfull närvaro” SvD 19 mars. Verket handlar om att leva i och genom koreografiska strategier, om navigering genom förvillelser och både inre och yttre kaos. Ett rådbråkande av meningen med liv och levande i en förvirrad och politiskt omtumlande tid. Som en inre dialog om erfarenheter och känslor, om kärlek och överlevnadsstrategier. Här och nu.

”I flera år har jag arbetat med en utveckling av vad jag kallar lyssnandets tekniker och tänkandets praktik. Jag avlyssnar rörelsen. Dans blir en motståndsrörelse och ett aktivistiskt förhållningssätt, koreografi en överlevnadsstrategi. I samarbete med tonsättaren Per-Henrik Mäenpää utforskar jag av relationen mellan det mentala och det kroppsliga och dansar mig förbi orden.” Efva Lilja

Foajésamtal

Kärlekens samtal är dans är också namnet på en boktrilogi. Efter varje föreställning får vi möta Efva Lilja i ett samtal där hon läser ur denna och berättar om den tematik som ligger till grund för både föreställningen och böckerna. Följ med på en resa genom olika medvetandelager, försjunk i kontemplativ stillhet och ta del av erotiska episoder såväl som av lekfulla stunder med politisk udd i sagans form.

Koreografi och dans Efva Lilja
Text och röst Efva Lilja
Originalmusik Per-Henrik Mäenpää
Ljusdesign Jonas Holst
Foto Håkan Larsson

 

 

——————

Love’s Conversation is Dance was sold out at the premiere at Weld in March and received glowing reviews. ”A solo that vibrates with a vulnerable and powerful presence” SvD March 19th. The solo features life in and through choreographic strategies, navigating past deceit, inner and outer chaos. It is an hour-long pounding on the meaning of life and living in a confused and politically bewildering time, like an inner dialogue about experiences and sentiments, about love and the art of survival.

“For years I’ve worked with a concept I call the technologies of listening and the practice of thinking. I listen out the movement. Choreography becomes a survival strategy and dance a resistance stance, a poem of life and the voice of love. In collaboration with composer Per-Henrik Mäenpää I explore the relationship between the mental and the physical, as I dance beyond words.” Efva Lilja

Foyer talk

Love’s Conversation is Dance is also the name of a book trilogy. After each performance, we meet Efva Lilja in a conversation where she reads from her books and talk about the themes that form the basis for both the performance and the books. Join us on a journey through different layers of consciousness, immersed in contemplative silence, erotic episodes as well as playful moments with a political edge in the form of a fairy tale.

Choreography and dance Efva Lilja
Text and voice Efva Lilja
Original music Per-Henrik Mäenpää
Light design Jonas Holst
Photo Håkan Larsson