Scroll down for English.

Ett omslutande rum av rörelse, ljud, video, grenars elasticitet och lövens gung. 

Gläntan bjuder in till ett koncentrerat utsnitt av naturen i gränslandet mellan scenkonst och faktabaserad vetenskap om träd. Skiljelinjen mellan scen och publik upplöses när besökarna får vandra fritt genom videoinstallationer, musik, grenar och koreografi.

 

I verket undersöks relationen mellan kropp och träd och sätter fokus på en samexistens som är livsviktig att skapa och behålla. Gläntan tar sin utgångspunkt i ett 3-årigt utforskande projekt kring träd, koreografi och klimatfrågor sett ur ett relationellt perspektiv, en mer jämställd relation mellan människa och natur.

Gläntan kommer ur Anna Wennerbecks 2-åriga master-projekt vid Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs Universitet, där hon koreografiskt, sensoriskt och somatiskt undersökte träd och dess komplexa rörelser och elasticitet i förhållande till den egna kroppen med syfte att undersöka en möjlig förkroppsligad anknytning till träd.

För vuxna och barn från 7 år. 


Idé, koncept, video, koreografi och dans
Anna Wennerbeck
Koreografi och dans Rannhvi Mebius Jormin & Amélie Roch
Musik och komposition Anders Hagberg
Dramaturgi Cecilia Milocco, Pia Nordin
Foto Anders Hagberg

Om Embla
Embla dans & teater är ett danskompani baserat i Göteborg som skapar dansverk för barn och vuxna. Sedan 90-talet har Embla turnerat i Sverige och internationellt.

 

 

————————-

The space offers an immersive experience of movement, sound and video, enhanced by the elasticity of the branches and the swaying of leaves.

The Glade invites you to a concentrated section of nature that blends the worlds of performing arts and tree science. The dividing line between stage and audience dissolves as visitors can wander freely through video installations, music, branches and choreography.

This work examines the reconnection between the human body and trees and focuses on a coexistence that is vital to create and maintain. The Glade is based on a 3-year investigation into trees, choreography, and climate change, viewed through a relational lens, with a goal of achieving a balanced and equitable human-nature relationship.

Anna Wennerbeck developed The Glade during her two-year master’s project at the Academy of Music and Drama at the University of Gothenburg. In the project she choreographically, sensorial and somatically explored trees and their complex movements and elasticity in relation to her own body, seeking a possible embodied connection to trees.

For adults and children from the age of 7.


Idé, koncept, video, koreografi och dans
Anna Wennerbeck
Koreografi och dans Rannhvi Mebius Jormin & Amélie Roch
Musik och komposition Anders Hagberg
Dramaturgi Cecilia Milocco, Pia Nordin
Foto Anders Hagberg

About Embla
Embla Dance & Theater is a dance company based in Gothenburg that creates dance works for children and adults. Since the 90s, Embla has toured in Sweden and internationally.