Scroll down for English.

House-kompaniet THE MAINSTREAM [SE, IT, GE] sätter i samarbete med Bataljonen [SE], Dafa Puppet Theater [JO] och Asociatia BÁBU Egyesület [RO] upp musikalen Refugee Safari som hade premiär på Baca’a Refugee Camp i Jordanien 2016. Föreställningen är skapad av oss, ett gäng personer som talar åtta språk. Vissa av oss växte av upp i flyktingläger och vissa i länder som finansierar vapenindustrin. Med influenser av dockteater och med house-musik är föreställningen en lekfull show som vrider och vänder på världen och makten. En absurd musikal om vapenindustri, flykt, gränser, madrassförsäljning, krig, hundar och katter. Musikalens text är skriven och regisserad av Nicola Bremer, musiken komponerad av Saga Björklund Jönsson och koreografin gjord av Hanna Morau. På scen står Husam Abed och Saga Björklund Jönsson och talar svenska, engelska och arabiska. Kostymen och scenografin är skapad av Réka Deák. THE MAINSTREAM är ett nystartat kompani med sina rötter i Sverige, Italien och Tyskland.

Medverkande
På scen: Husam Abed och Saga Björklund Jönsson
Dramatik och regi: Nicola Bremer
Musik: Saga Björklund Jönsson
Koreografi: Hanna Morau
Scenografi och kostym: Réka Deák
Foto: Maria Björklund Jönsson
Med stöd av: Kultur Ungdom, Göteborgs Stad, ABF och Sensus


The house music group The Mainstream [SE, IT, GE] presents in cooperation with Bataljonen [SE], Dafa Puppet Theater [JO] and Asociația BÁBU Egyesület [RO] the contemporary musical that premiered in Baca’a Refugee Camp in Jordan 2016. The show was created by us, a group of people who speak eight languages. Some of us grew up in refugee camps and some belong to countries which are financing weapon industry. With influences of puppetry and with house music, we created a playful show that twists and turns the world and power around. An absurd musical about weapon industry, refuge, borders, mattress sale, war, dogs and cats. The text of the show is written and directed by Nicola Bremer, the music composed by Saga Björklund Jönsson and the choreography made by Hanna Morau. The Mainstreamis a new performance group and music band with its roots in Sweden, Italy and Germany with music producers from all over the world. On stage is Husam Abed and Saga Björklund Jönsson and they speak Swedish, English and Arabic.

Credits
On stage: Husam Abed och Saga Björklund Jönsson
Script and director: Nicola Bremer
Music Saga Björklund Jönsson
Choreography: Hanna Morau
Set design and costume: Réka Deák
Photo: Maria Björklund Jönsson
Support by: Kultur Ungdom, Göteborgs Stad, ABF and Sensus