Scroll down for English.

Ett oskyldigt inneboende som plötsligt spårar ur. En lovande boxare i sömnlöshetens gränsland. Fyra vänner på en strand, sammanförda av delikatessoliver och en solnedgång som hakat upp sig.

Under tre kvällar 2022 bjuds publiken in till dramatikern Erika Lindahls textvärldar, präglade av magisk realism. Rapp, humoristisk dialog varvas med monologer när tre av hennes senaste pjäser läses på scen av skådespelare, i ett lekfullt expanderat readingformat.

Vad är vi redo att ge upp för att få höra till?
Hur skyddar vi vårt hjärta?
Vad gör vi med våra egna och andras tyngder?

Med avstamp i olika teman, såsom integritet, sårbarhet och medberoende, förenas pjäserna av att de alla utforskar narrativens makt i våra liv. Varje reading följs av ett fördjupande samtal med publiken om pjäsens teman och konstnärliga processer.

Reading 1 – Stenarna

Du har rätt, det blir bra. När Sabine kommer är allt i ordning. Hon vet förresten att vi ska grilla. Eller, hon tror ju att det bara är hon och jag. Först lät hon misstänksam mot det också. ”Grilla? Du och jag?”, ”Ja. Du kan –”, Ja, jag bad henne ta med sig ketchup. Jag kände att det var nödvändigt, för att visa att det inte var en fälla. Och ketchup – ketchup är bra på det sättet. Har man med sig ketchup till två har man med sig ketchup till fyra. Om jag bett henne ta med nåt annat skulle hon förstått att vi var fler.

På en bortglömd strand, full av skräp och krossat glas, samlas fyra vänner som inte träffats på ett tag. En gång i tiden gick de hit och spelade beachvolley. Nu sammanförs de av ett problem som kanske är en lösning – en lösning som nog är ett problem. Med hummus, ordvitsar och nostalgi navigerar de varandras smärtpunkter. Men i ljuset av en solnedgång som hakat upp sig framträder det oundvikliga: de behöver tala om stenarna. De behöver tala om Jade.

STENARNA är en pjäs i två akter om att bära och att stå bredvid. Vad gör vi med våra egna och varandras tyngder? Vad är vi beredda att offra, hur långt är vi redo att gå? I ett lekfullt expanderat format läses pjäsen på scen av skådespelare, följt av textsamtal. Readingen utgör den första av tre under 2022, där publiken bjuds in till Erika Lindahls textvärldar, i ett samarbete med Atalante.

Text och koncept: Erika Lindahl
På scen: Anton Claesson, Victoria Hunter, Amanda Nordmark och Felicia Stjärnsand
Ljusdesign: Sandra Liscano
Musik: Tobias Karlehag
Foto och bollplank regi: Felicia Stjärnsand
Konstnärligt bollplank: Ida Jarlgren

Tack till: alla skådespelare och kloka personer som läst under processen.

Om läsningen:
Datum och tid: mån 30/5, kl 19.
Längd: ca 2 h 15 min, inkl. paus (efter läsningen följer ett textsamtal)
Biljettpris: fri entré
Biljetter: bokas via mejl atalantegbg@gmail.com

Foto: Erika Lindahl

 

——————

Destination Atalante is Atalante’s meeting place for audiences and artists in performing arts, music, film, text and visual arts. During four evenings this spring, we invite artists from different art fields to talk about their work, show excerpts from pieces in progress and discuss current issues in the art field.
When you go to Destination Atalante, you never know what to expect. Is there a concert in the foyer, a performance on stage, talks about a work in progress, cultural policy debate, stage improvisations, film show, contemporary circus or an artist presentation? Or even all at the same time…
Destination Atalante puts meetings and the conversations between artists and audiences in focus and wants to encourage cross–border innovation, and inspire new collaborations.

An innocent collective housing-situation that suddenly derails. A promising boxer in the borderland of insomnia. Four friends on a beach, brought together by delicacy olives and a sunset stuck on repeat.

During three evenings in 2022, the audience is invited to playwright Erika Lindahls text worlds, characterized by magical realism. Quick, humorous dialogue is interwoven with monologue as her three latest plays are read on stage by actors, in a playful expanded reading format.

What are we willing to sacrifice in order to belong?
How do we protect our heart?
How do we carry the burdens of ourselves and others?

With a starting point in different themes, such as integrity, vulnerability and codependency, the plays have in common that they all explore the power of narratives in our lives. Each reading is followed by an in-depth talk with the audience about the play’s themes and artistic processes.

Photo: Erika Lindahl