Scroll down for English.

Eva Ingemarsson – Depurazione & Annika Vestel – Cracked 28-29/4-2016

Depurazione och Cracked. Två koreografer, Eva Ingemarsson och Annika Vestel. Två solon. Scenen fylls av ett blåskimrande sidentyg och en sönderfallande spegelklänning. Utgångspunkterna är centrumpunkten i rummet och scenografiska formationer som löses upp och blir en del av dansarens kropp.

Depurazione av Eva Ingemarsson, hade urpremiär våren 2012 och har visats i Sverige och Mexiko. Scenen fylls med ett stort blåskimrande sidentyg där dansen utspelar sig. Tonsättaren Fredrik Hagstedt skrev musiken 2002 för violinduon Duo Gelland. Koreografi, dans, kostym, scenografi av Eva Ingemarsson, 1953, konstnärlig ledare för Eva Ingemarsson Dansproduktion, har arbetat som koreograf och dansare sedan 1978. Hon är uppmärksammad för sitt speciella sätt att integrera dans och koreografi med foto, video och dokumentära intervjuer.

Cracked av Annika Vestel, ett rum, en människa, och en klänning av speglar. Här bjuds åskådaren in i ett rörligt universum av ljus och ljud. En koreografisk installation där dansarens rörelser och ett myller av ljusreflektioner från utövarens klänning smälter samman och skapar ett scenrum i ständig rörelse. Crackeds ljuddesign och musikaliska upplevelse skapas live av Cha Blasco, via en software speciellt utvecklad för projektet i samarbete med den Schweiziska ljudkonstnären Tobias Reber. Koreografi, dans, kostym av Annika Vestel 1986, hade sin koreografiska debut i 2013, arbetar tvärkonstnärligt och använder ofta video, text och objekt i sina projekt.


Depurazione and Cracked. Two choreographers and two solos. The scene is filled with shimmering blue silk and a crumbling mirror dress. The basis is the center point of the room and scenographic suits which integrates and becomes part of the dancer’s body.

Depurazione by Eva Ingemarsson, had its first performance in spring 2012, has been performed in Sweden and Mexico. The scene is filled with large shimmering blue silk fabric where the dance unfolds. Composer Fredrik Hagstedt wrote the music in 2002 for violin duo Duo Gelland. Choreography, dance, costume, set design – Eva Ingemarsson 1953, artistic director of Eva Ingemarsson Dance Production. She has worked as a choreographer since 1978 and is recognized for special way of integrating dance and choreography with photo, video and documentary interviews.

Cracked by Annika Vestel. The viewer is invited into a moving universe of light. The piece can be seen as a choreographic installation where the movements and a multitude of light melt together into a constantly moving space. The show is part of a larger project ”Eye-catcher” that is under construction. Sound composition, Cha Blasco. Choreography, dance and costume – Annika Vestel 1986, has a background in physical theatre and made her debut as a choreographer with her solo performance Turtleyou! at Abundance International Dance Festival in 2013. Annika works in an interdisciplinary manner, often using video projections, texts and various objects in her performances.