Work in progress – Zerkalo
Eva Ingemarsson Dansproduktion

Koreografen Eva Ingemarsson startar nu ett undersökande arbete inför en ny föreställning, Zerkalo, som skall ha urpremiär hösten 2015. Under två veckor skall hon arbeta tillsammans med dansarna Gilda Stillbäck, Janni Groenwold Tschanz, Anna Bergström, Maria Lindell och Juli Apponen, samt konstnären Dan Tommi Hildén för att lägga grunden för det fortsatta arbetet.
Utgångspunkterna är några av de grundidéer som fanns med i den uppmärksammade föreställningen Spegeln – Kairos från 2013, men som nu angrips från ett annat perspektiv, med fokus på två nivåer. Den ena handlar om den fysiska rörelsen, om vad den är, och vad den kan uttrycka. Den andra handlar om rummet och vad som kan hända när det fylls av sextio likformiga objekt av metall. Här växer det fram ett regn av glänsande rörpipor i vilket dansarna möter sina egna och varandras spegelbilder, allt i ett grundligt prövande av det scenografiska rummet och den koreografiska rörelsen. Perioden avslutas med två öppna visningar.

Fri entré.

Medfinansieras av Göteborgs stads kulturnämnd och Konstnärsnämnden.

Öppna visningar
Lördag 6 september kl 19.00
Söndag 7 september kl 17.00

Fri entré.