Scroll down for English.

Eva Ingemarsson Dansproduktion – ZERKALO
Premiär 8 september 2015.

Fem stora speglar och femtio aluminiumrör fyller rummet i föreställningen Zerkalo, och det växer fram ett regn av glänsande rörpipor. Den fysiska rörelsen och rörelsekompositioner möter ljudvärldar, ljusillusioner och rörskulpturer. Utforskande av identitet, speglingar och sårbarhet är några av de frågeställningar som, med avstamp i den uppmärksammade föreställningen Spegeln – Kairos 2013, utvecklas vidare i Zerkalo. Nu från ett annat perspektiv med inspirationskällor som Andrej Tarkovskijs film Stalker och Tove Janssons böcker om Mumindalen. Magi, mystik, och naturlyrik är några ord som finns med på vägen.

Idé & koreografi: Eva Ingemarsson
Dansare: Anna Bergström, Janni Groenwold Tschanz, Maria Lindell, Gilda Stillbäck.
Komposition/flygel: Niklas Rydén
Musik/skulptur: Dan Tommi Hildén
Ljus: Viktor Wendin
Kostym: Helena Ekenger
Ljud: Pär Bengtsson
Produktion: Tomas Persson Carlberg och Cecilia Suhaid Gustavsson
Grafisk form: Petra Landström
Dokumentation/film: Elsa Rossing

www.evaingemarsson.se

Med stöd av Statens Kulturråd, Göteborgs Stads kulturnämnd, Konstnärsnämnden, Västra Götalands regionen

8, 10, 11 september 2015 kl .19
15, 17, 18 september 2015 kl. 19
22, 24, 25 september 2015 kl. 19

Längd: cirka 60 minuter


The room is filled with uniform metallic objects and there is a rain of shiny pipes. Five large mirrors and fifty aluminium pipes fill the room in the performance of Zerkalo. Physical movement and patterns of movement encounter worlds of sound, illusions of light and metallic sculptures. Starting in the acclaimed performance of The Mirror – Kairos in 2013, some of the issues such as exploration of identity, reflections and vulnerability are further developed in Zerkalo. Now from a different perspective with its inspiration in sources like Tarkovsky’s film Stalker and Tove Jansson’s Moomin books. Magic, mystery and nature poetry are some words of inspiration along the way.