Scroll down for English

Mirror in the Mirror, urpremiär september 2017, är tredje och sista delen i Spegeltrilogin. Det är en fristående fortsättning på Spegeln – Kairos (2013) och Zerkalo (2015).

Spegeltemat fortsätter i Mirror in the Mirror med fokus på tillbakablickar och möten med dåtiden. På scenen sexton stora speglar, aluminiumrör och broar/stigar för publiken. Publiken vandrar runt i en labyrint bland utspridda spegelsjöar där dansarna hänger i luften kopplade till sina livlinor. Det är ett inåt- och tillbakablickande som avbryts av snabba chockartade uppvaknanden. Dansaren rör sig ovanför sin speglande kropp, ovanför sig själv. Under ett kort ögonblick släpper gravitationen taget om kroppen och det går att titta ner på sig själv. I ett förvirrat ögonblick av klart seende, syns ett starkt och obarmhärtigt ljus.

Föreställningen kan ses som en vandring.
En harmonisk tillvaro eller en oro över att allt har förlorat sin tyngd och nu svävar fritt.
Det är en flytande värld och tillvaro, utan fasta konturer.
Speglar som reflekterar en upp och nedvänd värld.
Spegelbilder som tolkar, delar upp och återkastar omgivningen.

Medverkande
Dansare: Anna Bergström, Janni Groenwold Tschanz, Maria Lindell och Hannah Karlsson
Scenografi/ljud: Dan Tommi Hildén
Digiresurs/ljud: Niklas Rydén
Kostym: Helena Ekenger
Ljusdesign: Viktor Wendin
Ljudteknik: Pär Bengtsson
Produktion: AtalanteTeam / Cecilia Suhaid Gustafsson, Tomas Persson Carlberg och Petra Landström

Mirror in the Mirror, that premieres in September 2017, is the third and final part of the mirror trilogy. It is a independant sequel to The Mirror – Kairos (2013) and Zerkalo (2015).

The mirror theme continues in Mirror in the Mirror, focusing on flashbacks and encounters with the past. The stage is composed of 16 big mirrors, aluminum pipes and bridges/paths for the audience. The audience wanders around in a great labyrinth among disseminated mirror lakes where the dancers are connected to their life lines. An inwards look and a retrospective that is interrupted by quick shocking awakenings. The dancer moves above her mirrored body, above herself. For a short moment, gravity looses its grip of the body and you can look down on yourself. In a short confused moment of clarity, there is an intense and merciless light.

This piece can be viewed upon as a walk.
A peaceful subsistence or an uneasiness over everything that has lost its weight and now swans freely.
It is a floating existence and subsistence, without fixed contours.
Mirrors reflecting a world that is upside down.
Images that are interpreting, scattering and ricocheting the environment.

Credits
Dancers: Anna Bergström, Janni Groenwold Tschanz, Maria Lindell and Hannah Karlsson
Set/sound design: Dan Tommi Hildén
Digital resource/sound: Niklas Rydén
Costume: Helena Ekenger
Light design: Viktor Wendin
Sound technician: Pär Bengtsson
Production: AtalanteTeam / Cecilia Suhaid Gustafsson, Tomas Persson Carlberg and Petra Landström