Urpremiär!
Föreställningen Endangered bjuder in till templets stilla tid, där olika rumstider flätats samman. En stilla tid, men fylld av förväntan. I stillheten svävar frågor. Är epoker som förflutit, kulturer som förfallit närvarande? Med butohkroppens uttryck utforskas människans rum och tid, som en rörelse in och ut, och genom templet. Scenbilden är insvept i en värld där skuggor spelar. Scenografi, kostym och ljusdesign sätter scenen i omvandling, som en förlängning av dansen, med en växelverkan mellan öppet och slutet. Kostym, scenografi, ljus och musik sammanflätas i ett samspel med butoh-kroppens estetiska dimensioner.

I Endangered har den konstnärliga processen tagit sin utgångspunkt i ett undersökande av organiska material, där tillstånd, essens, karaktär och kvalitet formar grunden till skapandet. Gruppen har gjort en forskningsresa till Gotland, Enheten för Arkeologi och Osteologi, Högskolan på Gotland och samarbetat med Göteborgs Naturhistoriska museum och Världskulturmuseet.
Frauke, Caroline Lundblad, har sin bas i Göteborg, men arbetar också internationellt, bland annat i Sydafrika.

Dans och koreografi: Frauke/ Caroline Lundblad
Musik: Henrik Åström
Kostym: Matilda Larsson
Scenografi: Åsa Thureborn
Ljusdesign: Viktor Wendin
Produktion: GoldDigger Productions

Med stöd av Göteborgs kulturnämnd. Tack till Folkuniversitetet i Göteborg.

4-5 MAJ KL 19 / 6 MAJ KL 17 / 7-9 MAJ KL 19
Längd: 50 min