Scroll down for English.

Göteborg Art Sounds 2015
GAS festivalen 2015 handlar om mötet mellan den elektroniskt skapade musiken och den visuella gestaltningen, om mötet mellan elektroniska ljudvärldar och det akustiska instrumentets resonans. Festivalen tar sin utgångspunkt i en serie konserter med olika duos, soloakter och installerad videokonst. GAS har som tradition och som mål att låta olika konstnärliga uttryck mötas på en och samma scen, vilket skapar en möjlighet för vår publik uppleva något överraskande och kanske rent av omtumlande. Temat för GAS-festivalen 2015 utgår från mötet mellan den ”osynliga” musiken, skapad och klingande via högtalarmembran och kretskort och det fysiskt närvarande och det akustiskt klingande instrumentet. Med det här mötet så önskar vi visa på behovet av närvaro och rumslighet och hur detta ofta är avgörande för att nå en berörande gestaltning och för att som publik nå en känsla av tillhörighet i det mänskliga mötet. Det handlar om musiken i rummet, den fysiska upplevelsen av både musiken och att dela denna upplevelse med andra människor. Detta hoppas vi kommer att ske via konserter där improvisation och strängt noterad musik möts och där visuella projektioner – videokonst – möter musikens gestaltning.

Kvällen på Atalante bjuder på konserter med den amerikanska slagverkaren Jennifer Torrence som kvällen till ära uruppför den franske tonsättaren François Sarhans verk No say No way. Kvällen fortsätter med tyska duon Markus Mehr & Stefanie Sixt som presenterar Re-Directed, ett audiovisuellt verk som tar upp frågor som etik och rätten till privatliv i vårt moderna informationssamhälle. Kvällen på Atalante avslutas med den estniske musikern Toms Aunins, vars musik rör sig i gränslandet mellan noise, elektroakustisk musik och drone.

GAS äger rum 15-17 oktober 2015 och kommer att presentera konceptet GAS Fest under en kväll på scenen Atalante i Göteborg samt under festivalens samarbete med Trollhättans Kommun under titeln GAS – Trollhättan under två dagar. I både Göteborg och Trollhättan samsas inhemska akter med internationella artister från Schweiz, Tyskland, Lettland, Frankrike och USA. Festivalen bjuder även på tre uruppföranden av tonsättarna François Sarhan, Zbigniew Karkowski och Åke Parmerud.

www.gas-festival.com


Göteborg Art Sounds 2015
The 2015 GAS Festival is about the meeting between electronic music and the visual representation, between electronic sound worlds and the resonance of acoustic instruments. The 2015 GAS festival consists of a series of concerts with duos, solo performances and video art installations. GAS has a tradition of presenting a wide array of artistic expressions and letting them meet on the same stage, thus giving the audience an experience of something both surprising and perhaps even transformative.

The evening at Atalante will present the American percussionist Jennifer Torrence that this evening will perform the French composer François Sarhans work No say No way. The evening continues with the German duo Markus Mehr & Stefanie Sixt presenting Re-Directed, an audiovisual work which takes up issues such as ethics and the right to privacy in our modern information society. The evening at Atalante ends with the Estonian musician Tom Aunins, whose music moves in the borderland between noise, electro-acoustic music and drone.

15 oktober 2015 kl. 19