Scroll down for English.

Maskiner! Mänskliga, mekaniska, ljudande, gömda, digitala eller analoga. Det är temat för GEIGERs oktoberfestival. Pierre Bastien (FR), Veronika Svobodová (CZ) och Karin Hellqvist (SE) är några av de artister som kommer denna gång. GEIGER startades runt 2004 av några tonsättare och musiker. Flera av dem hade träffats på det som idag kallas Högskolan för Scen och Musik. De öppnade eget för att skapa en plats och ett sammanhang för ny musik, särskilt ny elektronisk musik. Ett anspråkslöst namn valdes: GEIGER (”Gothenburg Electro-acoustic Institute for Grants, Events and Research”). Varje stavelse i den akronymen har kanske inte förverkligats ännu, men det har blivit en massa konserter genom åren med musik och ljudkonst som annars aldrig hade kunnat upplevas i Göteborg. Och många maskiner, förstås, men aldrig tidigare en hel festival på det temat. Vi reserverar oss för eventuella förändringar.

PROGRAM

FREDAG 2 Oktober

20.00 – Karin Hellqvist

21.00 – Jan Carleklev

22.00 – Pierre Bastien (FR)

LÖRDAG 3 oktober

20.00 – Sören Hermansson

21.00 – Jan Cardell

22.00 – Leo Correia de Verdier

 

—————————————————————————

Machines! Human, mechanical, sounding, hidden, digital or analog. That’s the theme for GEIGER’s October festival. Pierre Bastien (FR), Veronika Svobodová (CZ) and Karin Hellqvist (SE) are some of the artists this time. GEIGER started around 2004 by a group of composers and musicians, several of whom had met at what is today called the University for Music and Drama. They created a place and a context for new music, especially new electronic music. A modest name was chosen: GEIGER (”Gothenburg Electro-acoustic Institute for Grants, Events and Research”). Every syllable in that acronym may not have been realized yet, but it has become a huge mass of concerts over the years with music and sound art that otherwise could never have been experienced in Gothenburg. And innumerable machines, of course, but never a complete festival on that theme. We want to make reservations for possible changes.

PROGRAM

FRIDAY 2 October

8.00 pm – Karin Hellqvist

9.00 pm – Jan Carleklev

10.00 pm – Pierre Bastien (FR)

SATURDAY 3 October

8.00 pm– Sören Hermansson

9.00 pm – Jan Cardell

10.00 pm – Leo Correia de Verdier

First act on stage 8.00 pm, please do come early.

(Reserved for changes in the program)