Scroll down for English.

I en banbrytande dansföreställning smälter gränserna mellan virtuell verklighet och den fysiska scenen samman till en magisk symbios av konst och teknologi. I den första delen kliver publiken in i en virtuell värld där ljuset vibrerar i takt med pulsen och digitala landskap dansar runt dem. Här utforskar dansarna gränslösa rörelser och skapar konst med sina kroppar i en dimension där tyngdlöshet blir en poetisk utmaning.

 

I den andra delen återvänder publiken till verkligheten, men spåren av den virtuella resan kvarstår. Scenen är en levande palett där det digitala och det verkliga smälter samman. Dansarna frammanar minnen från den virtuella världen genom sina rörelser och gestaltningar. Publiken befinner sig mitt i en konstnärlig övergång, där den fysiska närvaron utmanas och förändras av det digitala avtrycket.

 

Robin Jonsson har lång erfarenhet av att inkorporera avancerad digital teknologi i scenkonstnärliga processer. I sitt konstnärskap utforskar han hur digitala verktyg som Virtual Reality, VR, i grunden kan omforma hur vi presenterar dansföreställningar.

 

———————

In a groundbreaking dance performance, the borders of virtual reality and the physical stage merge into a magical symbiosis of art and technology. In the first part, the audience enters a virtual world where light vibrates to the beat of the pulse while digital landscapes are dancing around them. Here, the dancers explore limitless motions and use their bodies to create art in a dimension where the lack of gravity becomes a poetic challenge.

In the second part, the audience returns to reality, but traces of the virtual journey still remain. The stage is a dynamic palette where the digital and reality coincide. Through their movements and performances, the dancers evoke memories of the virtual world. The audience finds themselves at the center of an artistic transformation, where the physical presence is challenged and changed due to the digital impact.

Robin Jonsson has extensive experience in incorporating advanced digital technology into performing arts processes. In his artistry, he explores how digital tools such as Virtual Reality can fundamentally reshape the way we present dance performances.