Scroll down for English.

immortal summit är en expandering, bortom allt det vi trott om storhet. Tänk att Bagger 288 och IC 1101 bleknar i jämförelse. immortal summit gör allt, är störst, bäst, vackrast och framförallt – odödlig. Vad finns bortom toppen av vår odödlighet? Mer odödlighet? Galaxer är stora, vi är större.

immortal summit är en föreställning som rör sig mellan idéer av storhet och storhetsvansinne. En lek i gränslandet av provokation och lek, våld och ömhet, revolution och misslyckande.

Initiativtagare, produktion, koreografer, dansare: Lydia Östberg Diakité and BamBam Frost
Kostymdesign: Lydia Östberg Diakité, BamBam Frost
Kompositör: Holger Hartvig
Ljuddesign: Neda Sanai
Session Musicians: Holger Hartvig and Aase Nielsen
Set design: Lisa Berkert Wallard
Ljusdesign: Anton Andersson
Foto: Märta Thisner
Grafisk design: Ali-Eddine Abdelkhalek, EUROSTANDARD
Produktion: Johnson & Bergsmark, Nordberg Movement, Jessie McLaughlin (MDT).
Administration: Konstnärskollektivet Interim Kultur
Samproduktion: Turnéslingan Tre scener (MDT, Atalante & Dansstationen), Norrlandsoperan, Dansehallerne och Life Long Burning – Towards a sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe project (2018-2022). Med stöd av Kulturrådet, Stockholm Stad, Region Stockholm och Konstnärsnämnden.

 

 

 

——————

 

immortal summit is an expansion, beyond everything we ever thought about greatness. Imagine that Bagger 288 and IC 1101
fades in comparison. Immortal summit does everything, is the greatest, the best, the most beautiful and above all -
It is immortal. What lies beyond the peak of our immortality? Galaxies are great, we are greater.

immortal Summit is a performance that stretches between ideas of greatness
and megalomania. A play on the borderline of provocation and play, violence and care, revolution and failure.

Idea, choreography, performers: Lydia Östberg Diakité and BamBam Frost
Costume design: Lydia Östberg Diakité, BamBam Frost
Composer: Holger Hartvig
Sound Design: Neda Sanai
Session Musicians: Holger Hartvig and Aase Nielsen
Set design: Lisa Berkert Wallard
Light design: Anton Andersson
Photography: Märta Thisner
Graphics: Ali-Eddine Abdelkhalek, EUROSTANDARD
Production: Johnson & Bergsmark, Nordberg Movement, Jessie McLaughlin (MDT).
Administration: Konstnärskollektivet Interim Kultur

Co-producers: Turnéslingan Tre scener (MDT, Atalante & Dansstationen), Norrlandsoperan, Dansehallerne och Life Long Burning – Towards a sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe project (2018-2022). Made possible with support by the Swedish Arts Council, City of Stockholm, Region Stockholm and the Swedish Arts Grants Committee.

Co-producers: Turnéslingan Tre scener (MDT, Atalante & Dansstationen), Norrlandsoperan, Dansehallerne och Life Long Burning – Towards a sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe project (2018-2022).

Made possible with support by the Swedish Arts Council, City of Stockholm, Region Stockholm and the Swedish Arts Grants Committee