Scroll down for English.

Med en längtan till den magiska världen gör verkets dansare en hyllning till varandet och kännandet för att koppla an till livets viktigaste källa – vatten.

[…it is contained in…] är en ärlig gemensam resa genom inget och något, lite och mycket, tystnad och harmoni, stillhet och rörelse. En chans att få stämma in och kommunicera med varandra på ett spirituellt, känslomässigt och ordlöst plan. Känna, formas, minnas, koppla an, kommunicera, vara.

Under skapandet av verket växte tre nyckelord fram som koreograferna Yared Tilahun Cederlund och Joanna Holewa Chrona höll som ett slags mantra: “Vi vill vara mänskliga, den magiska världen och hylla vattnet.”

Koreografer & dansare: Joanna Holewa Chrona och Yared Tilahun Cederlund
Kostym: Victoria Denise Tcha
Ljus & scenograf: Carima Neusser
Ljud: Yared Tilahun Cederlund
Sång: Ntsika Fana Ngxanga

“If there is magic on this planet, it is contained in water.” – Loren Eiseley

Foto: Erik Linghede

——————

With a desire for the magical world the dancers are honoring the state of being and feeling as a way to connect to our most important life-source – water.

[…it is contained in…] is an honest journey together through nothing and something, little and much, silence and harmony, stillness and movement. An opportunity to tune in and communicate with each other spiritually, emotionally and without words. Feel, adapt, remember, connect, communicate, be.

During the creative process three key words appeared that the choreographers Yared Tilahun Cederlund and Joanna Holewa Chrona held as a mantra: ”We want to be human, the magic world and honor water”.

Choreographers & dancers: Joanna Holewa Chrona och Yared Tilahun Cederlund
Costume: Victoria Denise Tcha
Light & stage design: Carisa Neusser
Sound: Yared Tilahun Cederlund
Song: Ntsika Fana Ngxanga

“If there is magic on this planet, it is contained in water.” – Loren Eiseley

Photo: Erik Linghede