Scroll down for English.

It wasn’t me är en science fiction-musikal som lyfter frågor om artificiell intelligens, alternativa världar, religion, jordens framtid och vad som egentligen är verkligt.
Saga Björklund Jönsson och Niklas Rydén spelar två vetenskapsmän som med hjälp av artificiell intelligens ska skapa en ny, bättre värld. Dramatikern och regissören Nicola Bremer har samlat citat från artiklar, böcker och filmer tillsammans med texter som skapats av AI-mjukvara och dialoger genererade av chat-botar.

”I’d like to imagine God as some sort of mad scientist that programmed this dream-world that we live in. Because you know what? What we perceive as physical reality is actually a computer-generated simulation, like a super sophisticated video game, created by someone very powerful, that some of us call God. Or as I always say: holy shit.”

Arrangemanget är en del av Vetenskapsfestivalen, och föreställningen den 7 maj spelas på Humanistiska fakulteten.

Foto: Carl Oliver Ander

 

——————

It wasn’t me is a science fiction musical that raises questions about artificial intelligence, alternative worlds, religion, the future of the earth, and what is actually real.
Saga Björklund Jönsson and Niklas Rydén play two scientists who, with the help of artificial intelligence, are trying to create a new and better world. Playwright and director Nicola Bremer has collected quotes from articles, books and films along with texts created by AI software and dialogues generated by chat bots.

”I’d like to imagine God as some sort of mad scientist that programmed this dream-world that we live in. Because you know what? What we perceive as physical reality is actually a computer-generated simulation, like a super sophisticated video game, created by someone very powerful, that some of us call God. Or as I always say: holy shit.”

This event is a part of Gothenburg’s International Science Festival, and the performance on May 7th will be at the Faculty of Humanities.

Photo: Carl Oliver Ander