Jannine Rivel – Takkadam
Jannine Rivel arbetar utifrån en anatomisk verklighet och rörelseanalys och dess inverkan på den koreografiska formen.
Startpunkten är rörelsen och dess funktion utifrån kroppens rörelsemöjligheter. Där i börjar ett undersökande, experimenterande och prövande av variationer.
Takkadam startar i rörelse, ur rörelsen växer koreografin som i sin tur skapar dansen, i rummet mellan stillhet och rörelse och dess inneboende enkelhet och möjligheter.

”Bäckenets rörelse i viktskiftet, och rörelsen där inuti, går att likna vid en ping pong boll i omlopp i en horisontal bana, där racket-rörelsen är viktskiftet.
Ta ett steg. Addera rumslig poesi, poetisk rumslighet. Avstånd. Nära. Långt borta. I rörelseplanet framåt-bakåt. Studsar mellan-två-heter i ramar av tid.”

Frågor kring ”seendet” finns också med Jannine Rivel i arbetet med Takkadam, hur vi ser och upplever/känner rörelse. Utgår vi från hur det ser ut, eller hur det känns, eller kanske hur det blir inne i kroppen?
”Hur kan vi använda förväntningarna på den scenkonstnärliga kontexten? Kan vi skifta seendet i mellan-heter och pendla det emellan oss, watching you, watching me, watching you?”

Takkadam är en fortsättning på ett arbete som påbörjades med ”Ping Pong and Tweens” (3:e våningen, Göteborg 2013) och ”Tweenes between us” (ACTS, Oslo 2013).

I samarbete med Atalante, Danscentrum Väst och vinterProduktion.
Med stöd av Göteborgs Stad.

NY KOREOGRAFI
Atalante har alltid varit en hemmascen för västsvenska koreografer. 2011 skapades en tydligare satsning på den västsvenska dansen. Det är viktigt att västsvenska koreografer får en möjlighet att nå ut och presentera sina verk. I Ny Koreografi satsar Atalante på lokala koreografer och erbjuder dem en möjlighet att presentera nya verk i scenrummet.