Scroll down for English.

JonglÖra är en ljud- och rörelsekonsert, med en fläkt av cirkus, som vill inspirera lusten att lyssna, spela och balansera. Kunskap om öra och balans står i fokus i en konsert som studsar av ljud och nyfiket lyssnandet. Det blir ljud-experiment, musikalisk jongleringskonst, snabba bollar i luften, röst i raketfart, fladdrande flaggor och skimrande glas. Allt blir musik! Kanhända behövs en och annan blomkrukaspelande musiker från publiken? Efteråt bjuds alla att prova på.
Anna E Weiser är klangkonstnär, komponist, musiker och skribent som undervisar om ljud och lyssnande i relation till kropp och rörelse. Wolfgang Weiser är balanskonstnär och lärare i teater och Alexanderteknik. Han har undervisat i cirkus och rörelse i 30 år och var under många år del av Teater Kolibri i Göteborg. Tillsammans vill de främja och stärka barn och ungas kreativa uttryck genom nyskapande arbete med ljud- och balanskonst.

 

—————————-

JugglEaring – A juggling Sound and Movement Concert for small and big ears! 
Sound and balance art with a touch of circus, inspiring a desire to listen, play and balance. Exciting sound experiments and musical juggling art. Fast balls in the air, voice at rocket speed, wavering flags, shimmering glass, everything becomes music. Could be that we need some help from the audience to play flower pots… and after the concert everyone can play, juggle and walk the rope.

Anna E Weiser is a sound artist, composer, musician and writer who teaches sound and listening in relation to body and movement. Wolfgang Weiser is a balance artist, as well as a teacher in theatre and Alexander Technique. He has been teaching circus and movement for 30 years and was for many years part of Theatre Kolibri in Gothenburg. Together Anna and Wolfgang want to encourage and strengthen creative expression of children and young people through innovative work with sound and balance art.