Soprum är en barnföreställnig för vuxna. Bland möbler byggda av skrot framför Jukka Korpi och Sten Sandell en vulkanisk vaggsång – omöjlig att värja sig ifrån.

I Soprum fortsätter Jukka Korpi sitt framgångsrika samarbete med Sten Sandell. Det är en tvåmansföreställning med skarpa kontraster mellan rå energi och vila. Målet är att nå en upplevelse lika omskakande och intensiv som livet är för en nyfödd baby.

Bråte och skrot upphittad i närheten av Jukka Korpis bostad i Stockholm utgör råmaterialet för scenografin. Under hösten 2009 har han samlat på sig diverse material som han sedan själv förvandlat till möbler med starkt symbolvärde.