Juli Apponen- Life is hard and then you die – part 3
I samband med spelperioden framför också Juli Apponen sin performance Life is hard and then you die – part 3. Det är en textkomposition om kroppen, med minnesfragment, psykologiska omdömen och drömmar. Här fördjupar hon sina erfarenheter av kön och identitet genom självbiografiskt berättande. Framförs på engelska.
Life is hard and then you die – part 3 framförs på Atalante 28-31 maj kl.14.00
West Pride är kulturfestivalen som vill skapa mötesplatser för hbtq-personer och lyfta normkritik och hbtq-personers livssituation genom konst och kultur.