Scroll down for English.

På ett kafé i en storstad blir tre främlingar instängda när det plötsligt utlyses allmänt utegångsförbud. Utanför pågår något. Ingen vet riktigt vad. Rykten avlöser varandra. En brand. En sprängning. Något slags upplopp. Vad är sant?
Personerna på kaféet söker desperat efter information samtidigt som de tvingas förhålla sig till vad som sker utanför, till varandra, och till de känslor som uppstår när det som aldrig skulle kunna hända plötsligt händer.

Kafé är NewOpera CO:s tionde produktion. Verket är en kammaropera som tar utgångspunkt i det mellanmänskliga mötet i en krissituation där något hotar verkligheten så som karaktärerna känner den. På Atalante i september ges verket i en första konsertant version.

Foto: Beata Rydén

 

——————

 

At a café in a big city, three strangers find themselves unable to leave when a public curfew is suddenly enforced. Outside something is happening. No one knows exactly what. The rumors are many and varied. A fire. An explosion. Some kind of riot. What is true?
The people in the café are desperately seeking information, whilst having to cope with the turmoil outside, with each other, and
with the feelings that arise when that which could never happen here suddenly happens.

Kafé is NewOpera CO:s tenth production. It is a chamber opera about communication and relations between people in a situation where something threatens reality such as they know it. The performance at Atalante in September will be a concert version.

Photo: Beata Rydén