(scroll down for English)

Kärleken har 100 onda namn 6-8/10-2017

Inbäddad i en genre som kallas Elisabetanska kärlekssånger, finns den problematiska underavdelningen “Den komiska våldtäkten”.

En handfull gamla sånger, spelar de verkligen någon roll idag? Ja, för det är inte bara en uråldrig musikgenre, sångernas strategier är desamma som används av stalkers och kvinnomisshandlare idag:
1. Acceptera inte ett nej.
2. Uteslut alternativen rädsla, sorg, vänlighet eller ointresse. Antingen älskar eller hatar hon.
3. Ömsom vädja och anklaga: hennes (brist på) karaktär är den enda orsaken till relationens problem.
4. Hota att ta ditt liv och säg att det är hennes önskan.
5. Våld eller hot om våld.

Idag, med internet, har de avvisade älskarna nya sätt att hota och förfölja sina offer. Vokalkvartetten Vox visar tillsammans med forskaren och sångerskan Katarina A Karlsson hur tiderna växlar men strategierna består. Elisabetanska texter blandas med textmeddelanden från stalkers idag. Två sånger uruppförs, med musikalisk dräkt av tonsättarna Paula af Malmborg Ward och Ida Lundén. Resten av musiken är 1600-tal med nyskrivna texter.

Efter söndagens föreställning hålls ett panelsamtal med bland andra Christoffer R Wilson, Ulf Axberg, Joel Sperstra, Gunilla Gårdfeldt. Samtalet hålls på engelska.

Medverkande
Vox: Tore Sunesson, Sigrid Algesten, Helena Sjöstrand Svenn, Matts Johansson
Cembalo: Andreas Edlund
Cello: Kristina Lindgård
Regi: Gunilla Gårdfeldt
Kostym: Nonno Nordqvist

Längd: 95 minuter (exkl.paus)

Med stöd av Göteborgs universitet

Embedded in a genre called Elizabethan love songs, there is the problematic subdivision ”The Comic Rape”.

A handful of old songs, do they really matter? But this is not just an old music genre, the strategies in the songs are the same as those which are used by stalkers and abusers today:
1. Do not accept a ’no’.
2. Discard the alternatives fear, sorrow, kindness or disinterest. Either she loves or she hates.
3. Appeal or accuse: her (lack of) character is the the only reason why you have relationship problems.
4. Threaten to commit suicide telling her it’s her wish.
5. The use of violence or threat of using violence.

Through the Internet, the rejected modern-day lovers have found new ways to threat their victims. The vocal quartet Vox, with researcher and singer Katarina A Karlsson, show how times are changing but strategies persist. Elizabethan texts are mixed with text messages from stalkers of today. During the evening we will present two songs with new musical arrangement by Paula af Malmborg Ward and Ida Lundén, the rest of the programme consists of 17th century music with newly written lyrics.

Following the Sunday performance a panel discussion will be held with including Christoffer R Wilson, Ulf Axberg, Joel Sperstra, Gunilla Gårdfeldt. The discussion will be held in English.

Credits
Vox: Tore Sunesson, Sigrid Algesten, Helena Sjöstrand Svenn, Matts Johansson
Harpsichord: Andreas Edlund
Cello: Kristina Lindgård
Director: Gunilla Gårdfeldt
Costume: Nonno Nordqvist

Lenght: 95 minutes (break excl.)

With support from the University of Gothenburg