Foto: Karolin Kent
Artificiellt mot organiskt
Vild mot tam
Kontroll mot dynamisk
Ett möte som väcker tankar kring existens och värde

Ett tvärdisciplinärt sceniskt verk och konstnärligt samarbete mellan Karolin Kent, Tami Tamaki och Hilda Fürst. Samarbetet startade hösten 2012 och utvecklas nu vidare genom Versus. Med inflytande på varandras arbete låter vi bild, ljud, form och rörelse mötas i ett verk som korsar konstnärliga genrer.

Karolin Kent är frilansande konstnär från Göteborg. Hon använder sig av rörelse och visuell konst för att engagerar åskådarens sinnen. Hon strävar efter att hitta nya sätt att engagera och utmana publiken för att skapa en djupare upplevelse och engagemang inom performance.

Tami Tamaki är musiker/ljudkonstnär som fokuserar på att utforska nya sätt att framföra elektronisk musik i live-sammanhang. Med hjälp av digital teknik finner Tami toner och klanger som främst härstammar från rösten, men som i realtid processas till oigenkännlighet.

Hilda Fürst är skulptur och installations- konstnär från Göteborg, som har sin bas och främsta utgångspunkt i det textila. Hilda rör sig i gränslandet mellan det verkliga och det iscensatta där hon bygger världar att omringas av och figurer att ikläda sig, ofta ur ett performativt perspektiv.

Producerad med Kultur i Halland och Kungsbacka Teater, Göteborgs stad, Atalante och Danscentrum väst som medfinansiärer.

www.karolinkent.se
www.hildafurst.com