Atalante fortsätter under våren det lyckade samarbetet med Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. KONSTLAB är en mötesplats för offentliga samtal kring en typ av konstnärligt utforskande projekt där reflektion, dialog och kunskapsbildning spelar en avgörande roll. Inbjudna konstnärer som på olika sätt arbetar inom akademin berättar om metoder och processer – om oförutsägbara händelser, infall och kritiska överväganden – som kan ligga bakom ett konstverk.

Konstnärliga fakulteten består av sju skolor vars utåtriktade aktivitet i form av utställningar, teater- och operaföreställningar, konserter och andra evenemang utgör en viktig del av Göteborgs konstliv. Här finns även en forskarutbildning med doktorander som i sina projekt undersöker villkoren för konstnärligt skapande.
Moderator för samtalen är kompositören Ole Lützow-Holm.

Medverkande:

Poeten Marie Silkeberg och musikern Stefan Östersjö 27/2

Modeskaparen Elisabet Yanagisawa Avén och filmaren Nils Claesson 19/3

Konstnären Maja Hammarén och filmaren Patrik Eriksson 23/4

(Bild Maja Hammarén 11 år senare skiss)