Var i det som blev finns minnet av det som inte blev?
På Atalante fortsätter under våren det lyckade samarbetet med Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. KONSTLAB är en mötesplats för offentliga samtal kring en typ av konstnärligt utforskande projekt där reflektion, dialog och kunskapsbildning spelar en avgörande roll. Inbjudna konstnärer som på olika sätt arbetar inom akademin berättar om metoder och processer – om oförutsägbara händelser, infall och kritiska överväganden – som kan ligga bakom ett verk:
Hade det någon gång kunnat bli någonting helt annat?

Program 11 april kl. 19

Fredrik Svensk & Anthony Marcellini – Ways of Transmission
Ways of Transmission is an artistic development project that investigates into the performative and discursive thresholds of contemporary art. The project sets off to invite artists, curators, writers, dancers and other cultural practitioners to create a series of lectures that may be regarded as works in themselves, while exploring new forms and methods of communication and presentation.

Annica Karlsson Rixon – Queer fotografi eller fotografier av queers?
Konstprojektet State of Mind utforskar gränserna mellan etik, lagstiftning, fördomar och samhällets förväntningar ur ryska hbtq-personers perspektiv. Och hur vi som konstnärer kan navigera i ett projekt med många lager av översättningar och o/likheter. I centrum står kvinnor som identifierar sig som lesbiska eller bisexuella och deras personliga berättelser om livet i St Petersburg. På Konstlab kommer jag att ge en kort introduktion till State of Mind och diskutera den konstnärliga gestaltningen i projektet, framför allt i relation till begreppet queer och dess mångfacetterade betydelser.

Henric Benesch, Pascal Prosek & Jonas Fridén – Limits of Control/Format
Limits of Control/Format är ett konstnärligt utvecklingsprojekt med sin bas på Högskolan för design och konsthantverk (HDK) vilket genom olika iscensättningar undersöker hur olika format betingar och möjliggör olika kreativa processer.

Konstnärliga fakulteten består av sju högskolor vars utåtriktade aktivitet i form av utställningar, teater- och operaföreställningar, konserter och andra evenemang utgör en viktig del av Göteborgs konstliv. Här finns även en forskarutbildning med doktorander som i sina projekt undersöker villkoren för konstnärligt skapande.

Moderator för samtalen är kompositören Ole Lützow-Holm.