Scroll down for English.

Ta del av nya texter för scen och film!

KulturUngdoms Manuslabb presenterar rykande färska manus i readingformat. Unga skrivande personer har fått möjligheten att arbeta fram manus med hjälp av professionella dramatiker och manusförfattare. Pennor har glött, hår har slitits, och nu är det dags att ta del av den dramatik och de filmmanus som skrivits!

Manuslabb är ett projekt för att stärka området kring nyskriven dramatik och filmmanus i Västra Götaland. Här kan unga dramatiker och manusförfattare utveckla sitt skrivande, dela sina erfarenheter och inspireras av varandra.

Kvällen erbjuder även möjlighet till att nätverka, på plats finns personer och organisationer som brinner för nyskriven text.

KulturUngdom är en ideell förening som backar, synliggör och utvecklar initiativ kring eget skapande, projekt och arrangemang av och med unga mellan 13-30 år i Västra Götaland.


Medverkande manusförfattare 25 september:

Farzaneh Sadeqi arbetar med kortfilmsmanuset “After me” som handlar om saker man går igenom när man växer upp.

Love Hjertberg arbetar med manus till föreställningen “Min morbror Svea Hilton”, en föreställning om hur man blir sig själv och hur man kan navigera genom rädslan med längtan i blick.


Rebecka Ivarssons
föreställning “Spökmjölk” är en barnföreställning som handlar om inre dilemman, och utspelar sig under ett dygn i en skolmatsal.

————————-

Discover newly written scripts for stage and film!

KulturUngdom’s ”Manuslabb” presents a reading of brand new scripts. Young writers have been given the opportunity to develop scripts with the help of professional playwrights and screenwriters. Pencils have been chewed, hair has been torn, and now it’s time to experience the scripts live!

”Manuslabb” is a project to strengthen the area around new plays and film scripts in the region of Västra Götaland. Here, young playwrights and screenwriters can develop their writing, share their experiences and be inspired by each other.

The evening also offers the opportunity of networking, there are people and organizations on site who are passionate about newly written text for both the stage and the screen.

KulturUngdom is a non-profit association that supports and develops initiatives around own creation, projects and arrangements by young people between the ages of 13-30 in Västra Götaland.


Participating writers on September 25th:

Farzaneh Sadeqi is working on a script for the short film ”After me”, about things one goes through when growing up.

Love Hjertberg is working on a script for the performance “Min morbror Svea Hilton”, about how one becomes oneself and how one can navigate through fear with a longing in one’s gaze.

Rebecka Ivarsson’s text“Spökmjölk” is for a children’s performance about inner dilemmas, and takes place during a day in a school cantine.