Scroll down for English.

Ta del av nya texter för scen och film!

KulturUngdoms Manuslabb presenterar rykande färska manus i readingformat. Unga skrivande personer har fått möjligheten att arbeta fram manus med hjälp av professionella dramatiker och manusförfattare. Pennor har glött, hår har slitits, och nu är det dags att ta del av den dramatik och de filmmanus som skrivit

 

Medverkande manusförfattare 20 november:

Anna Axelsson pluggar teaterstudier och jobbar som psykologassistent. Hennes pjäs “På riktigt” handlar om två elvaåringar som träffas i en trädgård. Den handlar om att leka eller mena allvar, att vara sig själv eller någon annan, och de suddiga gränserna däremellan.

Elin Roslund studerar på Göteborgs folkhögskola och är just nu igång med sin första budgetfilm. Filmen “Metronom” är en blandning mellan drama och konstfilm som speglar ett gammalt par och deras kamp mot ensamhet efter många år som gifta.

Julia Nicolaisen studerar sitt första år på kandidatprogrammet i litterär gestaltning på HDK-Valand. Vid sidan av sina studier håller hon på med diverse teaterprojekt, bland annat med sin frigrupp Teater Kreatur. ”Jag var 22 år när jag föddes” är en monologpjäs som rör sig kring teman som barndom, frigörelse och religion.

Simon Andersson studerar till manusförfattare på YRGO, samt jobbar som kommunikatör på Göteborg Film Festival.  Kortfilmen “Kvar” handlar om de ångestladdade förberedelserna inför en klassåterträff, och de komplicerade känslorna av mindervärdeskomplex som man kan uppleva efter att ha blivit kvar i uppväxtorten när alla andra har lämnat.

 

Manuslabb är ett projekt för att stärka området kring nyskriven dramatik och filmmanus i Västra Götaland. Här kan unga dramatiker och manusförfattare utveckla sitt skrivande, dela sina erfarenheter och inspireras av varandra.

Kvällen erbjuder även möjlighet till att nätverka, på plats finns personer och organisationer som brinner för nyskriven text.

KulturUngdom är en ideell förening som backar, synliggör och utvecklar initiativ kring eget skapande, projekt och arrangemang av och med unga mellan 13-30 år i Västra Götaland.

 

————————-

Discover newly written scripts for stage and film!

KulturUngdom’s Writer’s Lab presents readings of brand new scripts. Young writers have been given the opportunity to develop scripts with the help of professional playwrights and screenwriters. Pencils have been chewed, hair has been torn, and now it’s time to experience the scripts live!

 

Participating writers on November 20:

Anna Axelsson studies theater studies and works as a psychology assistant. Her play ”På riktigt” is about two eleven-year-olds who meet in a garden. It’s about playing or being serious, being yourself or someone else, and the blurred lines in between.

Elin Roslund studies at Göteborgs Folkhögskola and is currently working on her first budget film. The film ”Metronome” is a mix between drama and art film that reflects an old couple and their struggle against loneliness after many years of marriage.

Julia Nicolaisen is studying her first year on the bachelor’s program in literary composition at HDK-Valand. Alongside her studies, she works on various theater projects, including with her independent group Teater Kreatur. ”Jag var 22 år när jag föddes” is a monologue play that revolves around themes such as childhood, liberation and religion.

Simon Andersson is studying to become a screenwriter at YRGO, and works as a communicator at the Gothenburg Film Festival. The short film ”Kvar” is about the anxious preparations for a class reunion, and the complicated feelings of inferiority complex that one can experience after remaining in the hometown when everyone else has left.

 

Writer’s Lab is a project that aims to strengthen the field of new plays and film scripts in the region of Västra Götaland. Here, young playwrights and screenwriters can develop their writing, share their experiences and be inspired by each other.

The evening also offers the opportunity to network, there are people and organizations on site who are passionate about newly written text for both the stage and the screen.

KulturUngdom is a non-profit association that supports and develops initiatives surrounding independent creation, projects and events by young people between the ages of 13-30 in Västra Götaland.