Scroll down for English.

The Schematics
The Schematics är en kvartett som för samman akustiska, elektroniska och digitala källor. Gränserna mellan dessa uttryck rivs ner och skapar tillsammans en bred palett av ljud. Ensemblen bildades 2011 och är baserad i Stockholm. Alla fyra medlemmarna är mycket engagerade i stadens improviserade, elektroniska och experimentella musikscen. De träffades på ElektronMusikStudion, där de började spela in och uppträda på närliggande Fylkingen. De olika tillvägagångssätten som finns representerade inom gruppens fyra delar fokuseras till en mycket distinkt och intensiv musik, täta lager av ljud och tystnad.

Ludvig Elblaus – Memoro: Home System
Elblaus Memoro projekt är en pågående utforskning av nostalgi och hågkomst. I Home System är dom tekniska och emotionella kvalitéerna hos magnetiska band i fokus. Det är inte frågan om det flådiga ljudet av dyra studiobandspelare utan snarare de brusande spektrumen av VHS och kassettband är inbjudna att hemsöka nuet.
Stycket som presenteras är en del av ett större helt som kommer att släppas på Ambitious Tapes.

Katt Hernandez & Daniel M Karlsson
Katt Hernandez – Violin
Daniel M Karlsson – Elektronik

13/2-2016


The Schematics
The Schematics is a quartet which brings together acoustic, electronic and digital sources – throwing all boundaries between these things to the four winds to create a vast palette of sound.
Formed in 2011, the band is based in Stockholm. The members are all deeply involved in the city’s improvised, electronic and experimental music communities. They met at ElektronMusikStudion, where they began recording and performing at nearby Fylkingen.
The great array of approaches within the groups’ four points are sharply focused into a distinct music which is simultaneously understated and intense, densely layered in sound and in silence.

Ludvig Elblaus – Memoro: Home System
Elblaus’ Memoro project is an ongoing exploration of nostalgia and reminiscence. In Home System, the technical and emotional qualities of magnetic tape are in focus. Not the lush sounds of expensive studio tape decks, but rather the hissing spectres of the VHS and Compact Cassette tapes are invited to haunt the present.
The work presented is part of a larger set that is to be released on Ambitious Tapes.

Katt Hernandez & Daniel M Karlsson
Katt Hernandez – Violin
Daniel M Karlsson – Elektronics

February 13th 2016