Scroll down for English.

Med Katastrof i djungeln presenteras den grekiske tonsättaren Nikos Skalkottas, hans musik, tankar och tiden han levde i genom en dramatiserad konsert.

Skalkottas var min morfar och han levde mellan 1904- 1949. På 1920- talet så lämnade han Grekland för att studera komposition i Berlin för bl.a. Arnold Schönberg och Kurt Weill. När han återvände till Aten i början av 30-talet så möttes han av stort motstånd när han presenterade sin nya och radikala musik. Först efter sin död blev han en mycket erkänd tonsättare. Hans modernistiska musik är inspirerad av grekisk folkmusik och rebetika, även kallad grekisk blues.
I föreställningen möter vi Nikos på tavernan där han i brevform berättar om sin musik och sin längtan både till Berlin och till Aten. Han lyssnar och dansar till rebetika som leder hans musik in på nya vägar. Föreställningen innehåller även musik från hans verkan som stumfilmspianist i Berlin under 20-talet samt från hans arbete med att skriva balettmusik för dansskolan i Aten. Dansaren och skådespelaren Piotr Giro gestaltar Skalkottas och samtliga texter kommer från Skalkottas efterlämnade brev. Tanken med föreställningen bottnar i viljan att spegla frågeställningar kring min morfar och hans konstnärskap.

– Eva Lindal

Fotograf: Spyros Vangelakis


In Catastrophe in the Jungle the music and thoughts of Greek composer Nikos Skalkottas are presented – in form of a dramatized concert.

Skalkottas was my grandfather, and lived from 1904 to 1949. He left Greece in the 1920s moving to Berlin to study composition with the likes of Arnold Schönberg and Kurt Weill. When in 1933 he returned to Athens, his radical music was met with great skepticism. Only after his death did he become an recognised composer. His modernistic music was inspired by Greek folk music and Rebetika, also called the Greek Blues. In this performance we meet Skalkottas at a taverna. In the form of a letter, he tells us about his music, and of his longing for Berlin as well as Athens. He listens and dances to the sounds of Rebetika, which leads his music to new grounds. The performance also features music he conceived as pianist accompanying silent movies in Berlin during the 1920s, as well as music from the time he was writing ballet music for the School of Dance in Athens. Piotr Giro, dancer and actor, portrays Skalkottas and all texts are from Skalkottas letters. The thought of creating this performance comes from an urge to mirror the life and artistry of my grandfather.
– Eva Lindal

Photographer: Spyros Vangelakis