Scroll down for English.

Göteborg Art Sounds 2016 söker efter musikaliska uttryck som utforskar mellanrummen, där konstformer och genrer omvandlas till något nytt för att sedan klingande förmedlas, från artister till publik och tillsammans blir vi lyssnare. Årets festival äger rum den 20-29 oktober.
Den 24-25 oktober presenteras workshopen Sound & Beat som leds av danska duon Kasper Bai Andersen (gitarr) och Lisbeth Diers (slagverk). Sound & Beat är en workshop och konsert som bygger på mötet mellan ljud och rytmer och där genrer möts för att tillsammans skapa något oväntat. Deltagarna är elever från Kulturskolan i Askim-Frölunda-Högsbo. Workshopen äger rum kl 17:00-20:00 båda dagarna. Den 26 oktober avslutas arbetet med konsert kl 18:30.
Kvällen den 28 oktober badar i klanger och bilder, en ljudmiljö att vila i och att långsamt bli en del av, där rörelsen stannar och där lyssnandet blir ett medskapande tillstånd. Kvällen inleds med kanadensiska ljudkonstnären Myriam Bleaus audiovisuella verk Soft Revolvers. Därefter presenteras Skin of Their Light där Göteborgsbaserade Dan Söderqvist samarbetar med franska Diane Drubai (video) och australienska musikerna Alison Lewis och Saxon Joergensen. Kvällen avslutas med en konsert av och med Twice A Man.

Mer information på www.gas-festival.com


Göteborg Art Sounds 2016 present musical expressions seeking to explore the “in-betweens”, where art forms and genres are converted and transformed into something new, and where art reverberates and is conveyed and transferred – from artist to audience and back – simultaneously making us both listeners and perceivers. This year’s festival takes place 20-29 October.
On October 24-25 Göteborg Art Sounds presents the workshop Sound & Beat led by Danish duo Kasper Bai Andersen (guitar) and Lisbeth Diers (percussion). The Sound & Beat workshop and concert explores the encounter between sound and rhythm, the meeting of genres and the creation of the unexpected. The participants are students from the cultural school of Askim-Frölunda-Högsbo. It takes place between 17:00-20:00 both days and ends with a concert on October 26 at 18:30.
On October 28, we will all be bathed in sounds and images; a musical environment to sink into, where motion stops and listening becomes a co-creational state. The evening opens with Canadian sound artist Myriam Bleu’s audio-visual piece Soft Revolvers. Followed by Skin of Their Light where Gothenburg based Dan Söderqvist collaborates with French Diane Drubai (video) and the Australian musicians Alison Lewis and Saxon Joergensen. The evening ends with a concert by Twice A Man.

For more information visit www.gas-festival.com