Scroll down for English.

I föreställningen HYPERFRUIT undersöker koreograf/dansare Ludvig Daae tillsammans med filmkonstnär Joanna Nordahl hur internet, och inte minst hur vi kommunicerar över internet kan användas som struktur för en dansföreställning. Vad händer om vårt nyckfulla sätt att uppleva information på internet används som dramaturgi för en föreställning, där traditionella samband som ”början, mitten, slut” eller ”1, 2, 3″ är utbytbara mot till exempel ”1, 2, hund, lila, Beyoncé”? Joanna och Ludvig har båda livssituationer som innebär att de ständigt är på resande fot, och de upprätthåller och lever ut största delen av sina mänskliga relationer genom sina datorer. Denna typ av kommunikation är något som de är vana vid, och uppskattar, som barn av sin tid. Dock har de kommit till en avgörande insikt – det är oväntat komplicerat att möta kraven de har på sina kärleksrelationer i denna digitala värld. Både Ludvig och Joanna lever i långdistansförhållanden med sina partners, där internet, istället för att underlätta kommunikationen, blir ett nödvändigt ont. Kraven och förväntningarna på relationen blir orimliga och komplexa samtidigt som idén om relationen och bilden av personen på andras sidan skärmen glorifieras.

Medverkande
Koncept, regi, koreografi och performance: Ludvig Daae och Joanna Nordahl
Kostym: Tove Berglund
Ljuddesign: William Rickman
Ljuskonsult: Chrisander Brun
Visuals, animation: Petter Bergmar / Good Motion, Ossian Melin
Filmproduktion: Indio
Med stöd av: Norsk Kulturråd (Arts Council Norway) och Stockholms stad.
Samproduktion: MDT, Dansstationen och Atalante.
Residens på Kinitiras Studio i Aten och O Espaço do Tempo i Portugal. 
Produktionen är en del av EU-projektet [DNA] Departures and Arrivals, vilket är sam-finansierat av Europeiska Kommissionen genom programmet Kreativa Europa.


With HYPERFRUIT, choreographer and dancer Ludvig Daae and film maker Joanna Nordahl research how the internet, and how we communicate online could be used as a structure for a dance performance. What happens when our way of experiencing information on the internet is used as dramaturgy for a performance? When conventional connections and causalities such as »beginning, middle, end« or »1, 2, 3« are exchangeable to for example »1, 2, dog, Beyoncé«? Joanna and Ludvig are both freelancing artists, meaning a life style where they are constantly traveling. Thus most of their relationships take place online, through their computers. This is something that they are used to and appreciate, as children of their time. However, they have come to a crucial realization – it is unexpectedly complicated to meet the demands they have on their love relation- ships in this digital world. Both Ludvig and Joanna have a lot of experience with long distance relationships, where the internet, rather than facilitating the com- munication, becomes a necessary evil.
The demands and expectations on the relationship become unreasonable and complex, while at the same time the idea about the relationship and the image of the person on the other side of the screen is glorified.

7 november kl. 19 & 8 november kl. 17 2015