Scroll down for English.

Make Hay While the Sun Shines är en serie danser som kartlägger personliga historier och dansande ögonblick. Före­ ställningen utgår från de detaljer som finns innan någon helhet kan anas, från minnen av dans och från verklighetens kaos. Baserad på en rörelsepraktik som bygger på disharmoni och förändring skapas en dans som kanske är lite mer som livet självt: ojämnt, fascinerande, snubblande, älskvärt och oförutsägbart.

Turnéslingan Tre Scener har sedan år 2000 nytt turnéföreställningar mellan de tre fria dansscenerna Atalante, Dansstationen och MDT. Syftet är att ge utominstitutionell dans möjlighet att turnera och möta en ny publik. Turnéslingan Tre Scener har ingen öppen ansökningsperiod, utan koreografer föreslås av Amanda Nordmark och Tomas Persson Carlberg (Atalante), Lars Eidevall (Dansstationen) och Anna Efraimsson (MDT).

 

Choreography: Stina Nyberg
Performance: Stina Ehn, Molly Engblom, Maria Naidu, Maryam Nikandish, Stina Nyberg, Jade Stenhuijs, Chrysa Parkinson and Shirley Harthey Ubilla
Music: KABLAM (Kajsa Blom)
Costume: Daniel Åkerström-Steen
Light design: Josefin Hinders
Previous dancers in process and performance: Aurore d’Audiffret, Lydia Östberg Diakité, Iréne Hultman, Ingrid Mugalu, Katy Pyle
Co-helpers in the process: Zoë Poluch, Yvonne Rainer
Production: Johnson & Bergsmark and Nordberg Movement
Administration: The artist co-operative Interim kultur
Co-production: Dansnät Sverige, MDT, Norrlandsoperan.
Made possible with support from: The Swedish Arts Council, The Swedish Arts Grants Committee, Stockholm stad

 

 

——————

Make Hay While the Sun Shines is a series of dances which maps the dancing movements of our histories. The dance performance engages in time specific and partial views, the uncategorized details that pre­exists the whole, and the chaos called reality. Stemming from a movement practice based on disharmonious change, a dance which might be more like life itself is created: irregular, fascinating, unsuccessful, stumbling, loving and pretty unpredictable.

Since 2000, Turnéslingan Tre Scener has exchanged performances between the three independent venues Atalante. Dansstationen and MDT. The purpose is to give dance outside the institutions the opportunity to tour and meet new audiences. There is no open application for Turnéslingan Tre Scener. Instead the choreographers are proposed by Amanda Nordmark and Tomas Persson Carlberg (Atalante), Lars Eidevall (Dansstationen) and Anna Efraimsson (MDT).  

Choreography: Stina Nyberg
Performance: Stina Ehn, Molly Engblom, Maria Naidu, Maryam Nikandish, Stina Nyberg, Jade Stenhuijs, Chrysa Parkinson and Shirley Harthey Ubilla
Music: KABLAM (Kajsa Blom)
Costume: Daniel Åkerström-Steen
Light design: Josefin Hinders
Previous dancers in process and performance: Aurore d’Audiffret, Lydia Östberg Diakité, Iréne Hultman, Ingrid Mugalu, Katy Pyle
Co-helpers in the process: Zoë Poluch, Yvonne Rainer
Production: Johnson & Bergsmark and Nordberg Movement
Administration: The artist co-operative Interim kultur
Co-production: Dansnät Sverige, MDT, Norrlandsoperan.
Made possible with support from: The Swedish Arts Council, The Swedish Arts Grants Committee, Stockholm stad