Scroll down for English.

Man Must Sing – Akvarium 14-17/4-2016

Alice ligger vaken om nätterna och oroar sig för det stegrande klimathotet. Dante är hemlös och funderar mest på hur han ska få ihop pengar till härbärge och mat. Men livscoachen Ewa har lösningen på alla deras problem. Eller?

Akvarium är en nyskriven kammaropera på svenska i en akt skapad av den språkligt explosiva poeten Naima Chahboun, den högaktuelle tonsättaren Roger Assar Johansson, den samhällsengagerade regissören Gunilla Johansson och den normkreativa vokaltrion Man Must Sing. Den handlar om individuella lösningar på strukturella problem, om ett bad i det Marinbiologiska forskningscentrets akvarium, och om att våga konfronteras med livets mörka sidor. Titeln är inspirerad av den uppmärksammade ”Idélista över lustbetonade aktiviteter” som använts inom svensk psykiatri. Här listas olika aktiviteter som ska få akut deprimerade personer på bättre humör. Punkt 137 på listan lyder: ”Sköta om ett akvarium.”

Man Must Sing är Nina Ewald (sopran) Amanda Flodin (mezzosopran) och Karl Peter Eriksson (baryton). Tre människor, individer och artister förenas i lusten att göra musik. Med tre röster och tre viljor arbetar Man Must Sing alltid med nyfikenhet och sceniskt berättande. Man Must Sing har producerat flera halvsceniska föreställningar som har framförts runtom i Västsverige. Man Must Sing arbetar ständigt för att integrera jämställdhet, aktuella samhällsfrågor, genusperspektiv samt övriga normkreativa perspektiv i hela verksamheten.


Alice worries about the growing climate threat. Homeless Dante is mostly looking for money for shelter and food. But the optimistic life coach Ewa can solve all their problems. Or can she really?

Aquarium, a new hour-long chamber-music opera performed in Swedish and set in the present day. This Man Must Sing production is a collaboration with the linguistically explosive poet Naima Chahboun, the highly current composer Roger Assar Johansson, the socially-committed director Gunilla Johansson and the vocal trio Man Must Sing. It’s about individual solutions to structural problems, a bath in the aquarium of the Marine Biology Research Center, and to find the courage to confront hardships in life. The title was inspired by the ”Skills training manual for treating borderline personality disorder”, a list of pleasurable activities used by psychiatrists to help severely depressed persons cheer up. Number 137 on the Swedish version of the list reads “Take care of an aquarium”.

Man Must Sing are Nina Ewald (soprano), Amanda Flodin (mezzo-soprano) and Karl Peter Eriksson (baritone). Three people, individuals and artists are united in the desire to make music. With three voices and three wills Man Must Sing always works with curiosity and scenic narrativity. Man Must Sing has produced several semi-staged performances that have been performed throughout western Sweden. Man Must Sing works continuously to integrate gender, current social issues, gender perspective and other norm-creative perspectives throughout its work.