Scroll down for English.

 

71BODIES 1 DANCE är ett intereiciplinärt och koreografiskt initiativ av Daniel Mariblanca. Verket är inspirerat av 71 personliga erfarenheter och vittnesmål ifrån transpersoner bosatta i Norge, Sverige Danmark och Spanien. Intentionen med föreställningen är att kasta ljus på, väcka nyfikenhet och skapa kunskap runt trans-communityt på ett mänskligt plan, genom konstnärligt arbete. Genom att visa på olika sätt att leva och vara, önskar föreställningen skapa insikt kring nya referenser och sätt att uppskatta skönhet och skapa åtrå. Föreställningen är 71 minuter lång, och förkroppsligar 1 minut av varje personlig erfarenhet som inspirerat arbetet. Det fysiska arbetet är baserat på kroppen, dess kvaliteter och texturer. Inga distraktioner eller utsmyckningar, bara kroppen och dess fysikalitet. Den nakna kroppen är en emotionellt laddad plats; bärandes på sårbarhet, styrka, skam, njutning, intimitet och handlingskraft.

Foto:Ursula Kaufmann

 

 

——————

71BODIES 1DANCE is an interdisciplinary and choreographic initiative by Daniel Mariblanca. The work is inspired by 71 personal experiences and testimonies from transgender individuals living in Norway, Sweden, Denmark and Spain. With this production the intention is to give visibility, awaken curiosity and to generate knowledge around the transgender community from a human level, through an artistic work. By exposing diverse ways of being, the performance wishes to insight new references and ways of appreciating beauty and generating desire. The dance performance is 71 minutes long, embodying 1 minute for each personal experience that inspired this work. The physical work is based on the body, the qualities and its textures. No distractions nor ornamentation, just the body and its physicality. The naked body is an emotionally loaded space; holding vulnerability, strength, shame, pleasure, intimacy and empowerment.

Photo: Ursula Kaufmann