Michele Collins – Oh dear, Oh dear, Oh dear I am here
Med den fysiska teatern som grund har Michele Collins. utvecklat en stil som överträder och överlappar de olika konstarternas gränser…Det finns något unikt i varje konstart som hon gillar att utforska.

”Oh dear, Oh dear, Oh dear I am here” är en interdiciplinär performance/installation som tar avstamp i Getrude Steins Libretto ”Doctor Faustus Lights the Lights” från 1938. På den tiden, avmystifierade elektriciteten världsmörkret. Ljuset upplyste världen samtidigt som den avslöjade och synliggjorde det ”fula” och otäcka i världen…

Performance/Vocals Michele Collins
Vocals/Sound Jodi Gilbert/Robert Van Heumen
Music Anna Gustavsson
Ljusteknik My Persson
Projektioner Karin Flodhammar
Producent Fredrik Lange

 

5-6 februari, 2015 kl. 19.30 och 20.30