English below


Minna Elif Wendin & Josefina Posch
Presentation: Förnimmelser av Fraser

Skulptur och koreografi möts i rörelseverket Förnimmelser av Fraser, som är ett undersökande process- och metodsamarbete mellan Rörelsekoreograf Minna Elif Wendin och Skulptör Josefina Posch. Utgångspunkten för rörelseverket är Wendins och Poschs taktila icke-textbaserad research processer inom sina respektive fält där det fysiska görandet är centralt som arbetsmetod för att tillsammans arbeta fram en gemensam rörelse och dialogbaserad research-metod.
Under våren och sommaren 2014 utvecklade Posch och Wendin parallellt rörelse fraserna och skulpturerna genom växelvisa möten för att utforma verket i symbios. Även rörelseverket som framförs på Atalante är del av denna forsknings metod och därför under utveckling.
Projektet initierades av curatorerna Cecilia Suhaid Gustafsson och Sarah Schmidt – GoldDigger Productions inom projektet: ReCreation.
Med stöd av: Atalante, Göteborgs Stad Kulturnämnd och Västra Götalandsregionens Kulturnämnd.

Öppen audition – Rörelseverket Förnimmelser av Fraser
Posch och Wendin söker en rörelsekonstnär med dokumenterad erfarenhet inom dans, koreografi och rörelse (gärna över 20 års erfarenhet) för att medverka vid presentation den 14 augusti.
Öppen audition kommer innebära samtal, presentation och visst rörelsearbete. Besked ges samma dag.

Öppen audition äger rum den 9 augustikl 10.30-12.30 på scenen Atalante.
Presentation av arbetet sker i form av samtal och rörelsearbete den 14 augusti på Atalantes scen.
Repetitionsdag den 13 augusti.
Ersättning enligt överenskommelse.
För att delta maila: minna@minnawendin.se

[ENGLISH]

Minna Elif Wendin & Josefina Posch
Presentation: Sensations of Phrases.

In the movement piece `Senations of Phrases´sculpture and choreography meet through an investigative process- and method collaboration between Movement-choreographer Minna Elif Wendin and Sculptor Josefina Posch.
The starting point is Wendin´s and Posch´s tactile non-text based research process within their respective fields, where the central working method is the physical act of making, that has expanded into a joint movement and dialog based research-method.
During the spring and summer of 2014 Posch and Wendin developed the movement phrases and the sculptures concurrently through alternate meetings, shaping the work in symbiosis. The movement piece that will be presented on the Atalante stage is also part of this research process and thus a work in progress.
The project is initiated by the curators Cecilia Suhaid Gustafsson and Sarah Schmidt – GoldDigger Productions, within the framework of ReCreation.