Scroll down for English.

Koreograferad verklighet som gör främlingen till danspartner
Sett till den fysiska handlingen görs föreställningar varje dag. Sittande vid livsmedelsaffären eller på centralstationen, ibland i yogaliknade positioner, sträcks handen fram – uthålligt och repetitivt. Vad händer med gesten om den förflyttas från det offentliga rummet till scenen? Vem ger, vem tar emot och när uppstår dansen i det mellanmänskliga mötet?
Den utsträckta handens gest är en dansföreställning skapad utifrån ett vardagligt möte med en tiggande. Vägen fram till premiär har kantats av audition, föreläsningar och öppna repetitioner. MOA Kompani har ett nyfiket förhållningssätt med fokus på kunskapsutjämnande, inkluderande och radikala konstnärliga val. Frågorna och den öppna processen är lika viktig som den färdiga föreställningen. Den utsträckta handens gest är ett allkonstverk skapat av koreograf, kompositör, ljusdesigner, en grupp om sju dansare med expertis inom olika rörelsepraktiker.

När du blir nyfiken på gesten, blir du en danspartner.

Medverkande:
Koreografisk idé: Moa Matilda Sahlin
Koreografisk assistans: Ina Dokmo
Dansare: Fredrika Byman, Stefania Chiru, Dorina Dragnea, Maria Naidu, Clara Sjölin och Ingrid Kvalavik-Sørensen, Ina Dokmo, Jazz Munteanu
Danstolk: Jazz Munteanu
Ljus: Åsa Holtz
Ljud: Klas Henrik “Klabbe” Hörngren
Kostym: Helena Lundström
Scenografisk rådgivare: Johan Rödström
Foto: Nadim Elazzeh
Peer: Funmi Adewole, Benedikte Esperi, Ami Skånberg, Linda Wardal, Paloma Madrid, Inta Balode, Karin Aust, Therese Svensson, Lawen Mohtadi, Marika Hedemyr, Paula de Hollanda.
Produktion: Possibilitas
Samarbeten och finansiärer: Atalante, Kulturrådet, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Kultur i Väst, ABIS-Arbetskooperativet Solidaritet, Danscentrum Väst, Dansbyrån, Folkuniversitetet, Medborgarskolan, Regiontetater Väst, FLOCK, Studio Skaftarp


 

Choreographed reality that turns the alien into a dance partner.
In terms of the physical action performances are done every day. Seated at the grocery store or at central station, sometimes in positions similar to yoga, a hand is extended – persistent and repetitive. What happens to the gesture when you move it from the public space to the stage? Who gives, who receives and when does the dance arise in the interpersonal meeting? The extended hand gesture is a dance performance created from a casual meeting with a person begging. The road up to the premiere is punctuated by audition, lectures and open rehearsals. MOA Kompani got a curious approach with a focus on knowledge-leveling, includness and radical artistic choices. The questions and the open process is as important as the finished show.
The extended hand gesture is a total work of art created by a choreographer, a composer, a lighting designer and a group of seven dancers with expertise in different movement practices.

When you become curious about the gesture, you become a dance partner.

Credits
Choreography and artistic idea: Moa Matilda Sahlin
Choreographic assistance: Ina Dokmo
Dancers: Fredrika Byman, Stefania Chiru, Dorian Dragnea, Maria Naidu, Clara Sjölin och Ingrid Kvalavik-Sørensen, Ina Dokmo, Jazz Munteanu
Dance interpreter: Jazz Munteanu
Light design: Åsa Holtz
Sound: Klas Henrig “Klabbe” Hörngren
Costume: Helena Lundström
Scenography advisor: Johan Rödström
Photo: Nadim Elazzeh
Peer: Funmi Adewole, Benedikte Esperi, Ami Skånberg, Linda Wardal, Paloma Madrid, Inta Balode, Karin Aust, Therese Svensson, Lawen Mohtadi, Marika Hedemyr, Paula de Hollanda.
Production: Possibilitas
Collaboration and financiers: Atalante, Kulturrådet, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Kultur i Väst, ABIS-Arbetskooperativet Solidaritet, Danscentrum Väst, Dansbyrån, Folkuniversitetet, Medborgarskolan, Regiontetater Väst, FLOCK, Studio Skaftarp