Scroll down for English.

Harald Svensson – Music from scratch
Temat för denna konsert är improvisation. I den första avdelning utan ramar. Det är den klassiska jazztrion, piano, bas och trummor men där slutar alla jämförelser. Här är inget förutbestämt. Allt är möjligt.
I den andra avdelningen tillkommer trumpet och röst. Harald Svensson byter pianot mot synthesizern. Melodier, förprogrammerade loopar, text finns här men endast som underlag. Det improviserade är alltid närvarande.

Medverkande
Piano/synthesizer: Harald Svensson
Bas: Nina de Heney
Trummor: Anna Lund
Trumpet/elektronik: Staffan Svensson
Röst/elektronik: Hannah Tolf


Harald Svensson – Music from scratch
The theme for this concert is improvisation. In the first section without frames. It is the classic jazz trio, piano, bass and drums, but there ends all comparisons. Nothing are predetermined. Everything is possible.
In the second section will trumpet and voice. Harald Svensson switch the piano to synthesizer. Melodies, preprogrammed loops, text are available but only as a basis. The mprovisation is always present.

November 1st 5.00 p.m.