Scroll down for English.

Familjen handlar om vuxna, barn, relationer, föräldraskap och mycket annat som hör livet till – ett collage av korta berättelser som lyfter fram både ljusa och mörka sidor, med hög igenkänningsfaktor. Niklas Rydén som skrivit librettot och musiken vill med Familjen väcka engagemang och samtal kring vad det innebär att vara människa och leva i nära relationer, i familj. NewOpera CO är ett oberoende operakompani som startades 2006 på scenen Atalante i Göteborg. NewOpera CO provar nya vägar för samtida musikdramatik. Verken är skrivna för sångare med en talnära klang, till skillnad från traditionell operateknik. Musiken hämtar inspiration från både klassisk och modern musik, men också kabaret och populärmusik. Familjen framförs i två akter.

Samtida musikdramatik med vardagligt tilltal.

Medverkande
Libretto, musik, sång, piano: Niklas Rydén
Regi: Eva Ingemarsson
Sång: Eric Rusch
Sång: Sofia My Fryklund
Sång, sax, elektronik: Lisen Rylander Löve
Sång: violin, elektronik: Karin Wiberg
Sång, slagverk, elektronik: Magnus Boqvist
Sång, cello: Emma Augustsson
Projektioner, scen: Kim Johansson
Kostym: Karin Jatta
Ljus: Viktor Wendin
Ljud: Pär Bengtsson
Foto: Nadim Elazzeh
Illustration: Kim Johansson

Familjen produceras av possibilitas.se
NewOpera CO stöds av Statens Kulturråd, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad Kultur, Dramatikerförbundet och Konstnärsnämnden.


The Family is about adults, children, relationships, parenting, and much more related to life – a collage of short stories that highlight both the bright and dark sides, with a high recognition factor. Niklas Rydén who wrote the libretto and the music want to bring family engagement and conversation around, what it means to be human and to live in close family relationships.
NewOpera CO is an independent opera company founded in 2006 on the stage Atalante in Gothenburg. NewOpera CO try new paths for contemporary music drama. The works are written for a singer with a connotation close to speaking, unlike traditional operatic technique. The music draws inspiration from both classical and modern music, also cabaret and popular music. The Family is presented in three acts. Eva Ingemarsson, director, Kim Johansson, animation and projection, Karin Jatta, costume, Possibilitas, production. The ensemble consists of Eric Rush and Sofia My Fryklund, singing, Lisen Rylander, vocals, saxophone, Magnus Boqvist, percussion, electronics, vocals, Karin Wiberg, violin, singing, Emma Augustsson, cello, singing and Niklas Rydén, piano and vocals. NewOpera CO is supported by the Swedish Arts Council, Region Västra Götaland, Göteborg Stad Kultur, Writers Guild of Sweden and the The Swedish Arts Grants Committee.
Contemporary musical drama with casual appeal.

Credits
Libretto, music, vocals and piano: Niklas Rydén
Director: Eva Ingemarsson
Projections, set design: Kim Johansson
Lights: Viktor Wendin
Sound: Pär Bengtsson
Vocals: Eric Rusch
Vocals: Sofia My Fryklund
Vocals, saxophone , electronics: Lisen Rylander Löve
Vocals, violin, electronics: Karin Wiberg
Vocals, percussions, electronics: Magnus Boqvist
Vocals, cello: Emma Augustsson
Costume: Karin Jatta
Photo: Nadim Elazzeh
Illustration: Kim Johansson

The Family is produced by possibilitas.se, and supported by The Swedish Arts Council, The Region Västra Götaland, The City of Gothenburg, Writers Guild of Sweden and The Swedish Arts Grants Committee.