Under våren kommer Niklas Rydén och NewOpera CO att arbeta med helaftonsoperan Familjen som skall ha premiär våren 2016. Familjen är en berättelse om barn och vuxna, om kärlek och kontaktlöshet, om längtan och övergivenhet, om att bli sedd, om att krympa sig, om gränssättning, barnuppfostran och vad det är att vara människa. Absurda vardagssituationer möter dramatiska öden och de medverkande får stå till svars för sina gärningar inför De Rättfärdigas Kör. Det blir ett collage av berättelser och öden som fogas till en helhet som handlar om människor och om hur olika relationer påverkat deras liv och format det som de faktiskt blev.

Under våren pågår arbetet med texten i samarbete med dramaturg, regissör och ensemble. Och det bjuds på en öppen läsning den 27 februari. Det kan också bli aktuellt med en första presentation av delar av musiken under försommaren.
Familjen skall bli en cirka tre timmar lång nyopera.
Fredagen den 27 februari bjuder vi in till en läsning. Där får publiken möta Niklas Rydén och hans medarbetare där de är just nu i processen med librettot.

Med stöd av Kulturrådet, Dramatikerförbundet, VGR och Göteborgs Kommun.