Scroll down for English.

Kroppen som omfamnar och möter de andra, utgångspunkten som vi ser ifrån och genom vilken vi ses.

”Under the nothing night” är ett solo-verk som handlar om identitet och närvaro. Förhållandet mellan kropp och natur är ett underliggande tema. Vi relaterar till naturen genom att dra paralleller mellan fysiska landskap och en fenomenologisk kropp, som platser för upplevelse och minne. Känslomässiga miljöer som antyder berättelser, samtidigt som de förblir gåtfulla: en längre längtan efter kapitulation.
Wee har skapat koreografier i mer än 20 år och det är tio år sedan gruppen sista solo
med Gry Kipperberg. Den här gången har vi varit intresserade av en mångfacetterad persona som drivs av personliga minnen, associationer och uppfattningar alla upplevda ”inte som nostalgi, utan som ett sätt att förstå, att hitta ett praktiskt användande av det förgångna i nuet.” (Bruce Nauman). Ett flertal konstnärer har inspirerat arbetet, till exempel: Jill Johnston, feministisk författare och kritiker, och den abstrakta målaren Agnes Martin.

Foto: Tale Hendnes & Francesco Scavetta

 

 

 

——————

 

The body that embraces and meets the others, from where we look and by which we are seen.

“Under the nothing night” is a solo work that deals with identity and presence. The relationship between body and nature is an underlying theme. We relate to nature by drawing parallels between physical landscapes and a phenomenological body, as sites of experience and recollection. Emotional environments that hints at narratives, while remaining enigmatic: an extended longing to surrender.
Wee has been creating works for more than 20 years, and it’s 10 years since the last solo with Gry Kipperberg. This time we have been interested in the complex expression of a layered persona fuelled by personal memories, associations and perceptions, all experienced “not as nostalgia, but as a way of making sense, of finding practical applications of the past in the present.” (Bruce Nauman). Several artists have been inspiring the work, among others: Jill Johnston, feminist writer and cultural critic, and abstract painter Agnes Martin.

Photo: Tale Hendnes & Francesco Scavetta