Scroll down for English.

8-9/12 2015 • Ofelia Jarl Ortega – Donnie
Donnie är en bastard av lust. Vårt något, våra egna kroppars attraktion och destruktion. Extas tillsammans, ett lesbiskt kontinuum, källarfukt och kyla, (syster)skap av synthar. Självbiografiska berättelser, men inte om oss, väldigt myck3t fiktion. Ett runt omkring av redan kända, irrelevanta och delvis grova, strategiska och intuitiva metoder att leva grotesk, väldigt cool, estetik.

Ofelia Jarl Ortega är performer och koreograf. Född 1990 och uppvuxen i Malmö är hon numera verksam i Stockholm efter att ha tagit examen i koreografi från DOCH, 2014. Ofelia jobbar med olika idéer av sårbarhet och queer femininitet; med kollektivet som utgångspunkt, där nödvändighet är metod, och där punk, drone och mörker är estetik.

Medverkande
Koreografi: Ofelia Jarl Ortega i samarbete med Alexandra Tveit och Zinzi Buchanan
Musik och ljuddesign: Siri Jennefelt
Scenrum: Merzedes Sturm-Lie
Medverkande: Ofelia Jarl Ortega, Alexandra Tveit, Zinzi Buchanan och Siri Jennefelt
Producent: Sara Bergsmark
Foto: Sandra Ylikangas
Samproduktion: MDT, Dansstationen och Atalante
Med stöd av: Region Skåne, Stockholms stad och Göteborgs stad
Produktionen är en del av EU-projektet [DNA] Departures and Arrivals, vilket är samfinansierat av Europeiska Kommissionen genom programmet Kreativa Europa.


Ofelia Jarl Ortega – Donnie
Donnie is a bastard of desire. Our own something, our own bodies attraction and destruction. Ecstasy that leads to togetherness, a lesbian continuum, basement moist and cold, (sister)hood of synthesizers, autobiographical-stories yet this is not about us, v3ry much fiction. An around-ness of already known, irrelevant and partly rough, strategic and intuitive methods to live grotesque, very cool, aesthetics.

Ofelia Jarl Ortega is a performer and choreographer. Born 1990 and raised in Malmö she is now mainly based in Stockholm after graduating the MA in choreography from DOCH in Stockholm. Ofelia works with different notions of vulnerability and femininity; with the collective as starting point, where necessity is the method and punk, drone and dark are aesthetics.

Credits
Choreography: Ofelia Jarl Ortega in collaboration with Alexandra Tveit and Zinzi Buchanan.
Music and Sound design: Siri Jennefelt.
Visuals and Set design: Merzedes Sturm-Lie.
Performers: Ofelia Jarl Ortega, Alexandra Tveit, Zinzi Buchanan and Siri Jennefelt
Producer: Sara Bergsmark
Photo: Sandra Ylikangas
Co-produced by MDT, Dansstationen and Atalante.
Supported by: Region Skåne, City of Stockholm and City of Gothenburg. This presentation is part of the project [DNA] Departures and Arrivals, which is co-financed by the Creative Europe program of the European Commission.