Projektet Opposites Attract är ett samarbete och ett kulturarbete mellan två ensembler från motsatta sidor av jordklotet. Flöjtisten Sally Walker och gitarristen Giuseppe Zangari från Australien möter Haga Duo, Sareidah Hildebrand på flöjt och Joakim Lundström på gitarr. Opposites Attract har ett genomgående dualistiskt tema och spinner kring dynamiken som skapas i motsatser/halvor: Hälften kvinnliga och manliga deltagare, två ensembler på motsatta sidor av jordklotet, sommar och vinter. En halva är alltid ofullkomlig, men tillsammans bildar de en helhet: Yin och Yang.

Det hela började med att Haga Duo fick nya beställningsverk av Emmy Lindström, Mattias Lysell och Benjamin Staern. Verken skulle uruppföras under en tre veckor lång konsertturné längs den australienska östkusten under oktober 2013. Haga Duo ville samarbeta med en australiensisk duo och Mattias Lysell fick i uppdrag att komponera en kvartett eller snarare en dubbel-duo. Verket heter ”In between” och uruppfördes på Australian flute festival i Canberra 2013. Nu är Sally Walker och Guiseppe Zangari på besök i Sverige och cirkeln är sluten.

Konserterna innehåller även en visuell ram i bilder som speglar temat av fotograferna Sarah-Jane Campbell, Australien och Olle Holm, Sverige.

Medfinansiär Kulturrådet.