Scroll down for English.

DAG är en nutida dansduett inspirerad av Dag Hammarskjölds skrift Vägmärken.
Icke-verbalt erfar publiken Hammarskjölds texter genom rörelse och musik. Ambitionen är en sinnlig, kroppslig, känslomässig och existentiell upplevelse. Lyssna med hela huden, andas tillsammans, osynligt blir synligt.

PA× verk har en stark fysikalitet och en tilltro till rörelsens uttrycksfullhet.
Musiken är en nykomposition av den litauiska elektroniska avantgardegruppen SOVIJUS.

Vilande i vårt väsens centrum möter vi en värld där allt på samma sätt vilar i sig. Därvid blir trädet ett mysterium, molnet en uppenbarelse, människan ett kosmos vars rikedom vi fattar endast i glimtar. För den enkle är livet enkelt men öppnar det en bok i vilken vi aldrig når utöver den första stavelsen.
– Dag Hammarskjöld 4.8.59
Dans: Kyrie Oda & Love Hellgren
Musik: SOVIJUS
Ljus: Mindaugas Suchockas

Kostym: ELEMENTUM by Daniela Pais

 

——————

DAY is a contemporary dance duet inspired by Dag Hammarskjöld’s writing Markings.
Non-verbally the audience experience Hammarskjöld’s texts through movement and music. The ambition is a sensuous, bodily, emotional and existential experience. Listen with the entire skin, breath together, invisible becomes visible.

PA× work has a strong physicality and a trust in the expressiveness of movement.
The music is newly composed by the Lithuanian electronic avant-garde group SOVIJUS.

In the point of rest at the center of our being, we encounter a world where all things are at rest in the same way. Then a tree becomes a mystery, a cloud a revelation, each man a cosmos of whose riches we can only catch glimpses. The life of simplicity is simple, but it opens to us a book in which we never get beyond the first syllable.
– Dag Hammarskjöld 4.8.59

Choreographer: Kyrie Oda
Dance: Kyrie Oda & Love Hellgren
Music: SOVIJUS
Light: Mindaugas Suchockas
Costume: ELEMENTUM by Daniela Pais